Μουσική Παιδαγωγική (18 μήνες, Master of Music)

Περιγραφή

Ο Κλάδος αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στη Μουσική Παιδαγωγική μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την κατάδειξη της σημαντικότητας της μουσικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνία.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι άρτια προετοιμασμένοι επαγγελματίες στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής οι οποίοι έχουν ευρεία και εις βάθος μόρφωση και κατάρτιση σε θεωρητικό, μουσικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Κατέχουν βασικές δεξιότητες έρευνας, μπορούν να εκφραστούν με ευφράδεια και κριτική σκέψη, να παίζουν μουσική με ακρίβεια και ευαισθησία και να αποτελέσουν ηγετικές μορφές στη μουσική παιδεία του σχολείου, της κοινότητας και της χώρας τους.  Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αποτελεί επιπρόσθετο προσόν για προαγωγή/ανέλιξη στη δημόσια και ιδιωτική υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιπρόσθετο προσόν για εργοδότηση και απασχόληση στην ιδιωτική μουσική εκπαίδευση (ωδεία) και στις τοπικές κοινότητες, σε πολιτιστικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά προγράμματα. Επίσης αποτελεί επιπρόσθετο προσόν και για εποπτεία/διοίκηση ωδείου ή ιδιωτικού στούντιο, διεύθυνση χορωδιακού ή οργανικού συνόλου.

Δομή ΠρογράμματοςOι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσική Παιδαγωγική» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 24 70
Διπλωματική Εργασία 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα 24 Π. Μονάδες 70 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MUS608 Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση 3 10
MUS612 Διδακτικές Προσεγγίσεις και Αναλυτικά Προγράμματα στη Μουσική 3 10
MUS620 Διαπολιτισμική Μουσική Αγωγή και Μουσικές του Κόσμου 3 10
MUS624 Δημιουργικότητα, Αυτοσχεδιασμός και Σύνθεση στη Μουσική Εκπαίδευση 3 10
MUS650 Μεθοδ. Έρευνας στην Μουσική Παιδαγωγική 4 10
MUS651 Ιστορικές και Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Μουσικής Παιδαγωγικής 4 10
MUS652 Κοινωνιολογικές και Ψυχολογικές Διαστάσεις της Μουσικής Παιδαγωγικής 4 10


Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 20 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MUS695 Διπλωματική Εργασία 6 20


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Ο κλάδος σκοπεί στα ακόλουθα:

 • Στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου και περιεκτικού μεταπτυχιακού προγράμματος στη Μουσική Παιδαγωγική.
 • Στην προσφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής
 • Στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διαδραματίσουν υψηλού επιπέδου μουσική και παιδαγωγική δραστηριότητα εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.
 • Στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και διερεύνησης/έρευνας αναφορικά με τη διδασκαλία και εκμάθηση της μουσικής εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Στην οικοδόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο πεδίο της έρευνας της Μουσικής Παιδαγωγικής. 
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Ο κλάδος στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Στην προετοιμασία των φοιτητών για αποτελεσματική διδασκαλία και πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα ως δάσκαλοι ή καθηγητές μουσικής στα διάφορα επίπεδα της δημόσιας, ιδιωτικής και ωδειακής εκπαίδευσης.
 • Στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών για τη διεξαγωγή, μελέτη και κριτική αξιολόγηση της έρευνας στη Μουσική Παιδαγωγική, ώστε να ασκήσουν δυναμικά το ρόλο τους ως επιστήμονες μουσικοπαιδαγωγοί με εμβέλεια στην Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Στην προετοιμασία μουσικοπαιδαγωγών οι οποίοι να δρουν δημιουργικά και παραγωγικά.
 • Στην προικοδότηση των φοιτητών με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για προσφορά στο χώρο της μουσικής και της μουσικής παιδαγωγικής τόσο στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στην Κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:

 • Σχεδιάζουν, εκπονούν και παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας έρευνα στη Μουσική Παιδαγωγική.
 • Αξιολογούν εργασίες ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τύπων έρευνας από το χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής.
 • Αναλύουν τις φιλοσοφικές και ιστορικές διαστάσεις της Μουσικής Παιδαγωγικής, εξηγώντας τη σημαντικότητα αλλά και τη σχέση τους με τη διδακτική πράξη.
 • Εξετάζουν τις θεωρίες και τα ερευνητικά ευρήματα της ψυχολογίας καθώς και τις εφαρμογές τους στην μουσική μάθηση και αξιολόγηση. 
 • Αναλύουν, από κοινωνιολογική άποψη, θεσμούς, διαδικασίες και προκλήσεις στη σύγχρονη Μουσική Παιδαγωγική.
 • Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις βασισμένες στην έρευνα και πρακτική των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στη μουσική. .
 • Συζητούν και αξιολογούν έννοιες και θεωρίες αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην ανάπτυξη προγραμμάτων μουσικής.
 • Αναλύουν κριτικά ένα ευρύ φάσμα μουσικού ρεπερτορίου προερχόμενο από διάφορες ιστορικές περιόδους αλλά και ποικίλα μουσικά είδη και πολιτισμούς, εντάσσοντάς το παράλληλα στο κοινωνικό, ιστορικό και αισθητικό του υπόβαθρο.
 • Οργανώνουν, ηγούνται και διευθύνουν χορωδιακά ή οργανικά σύνολα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, επιδεικνύοντας άρτια μουσική, τεχνική, εκφραστική και μεθοδολογική κατάρτιση.
 • Χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνολογικών εργαλείων για να υποστηρίξουν τη μάθηση και τη διδασκαλία στη μουσική, τεκμηριώνοντας την παιδαγωγική και μουσική τους αξία.
 • Συμμετέχουν δημιουργικά ως ενεργοί μουσικοί σε μουσικό σύνολο, μελετώντας και παρουσιάζοντας ένα ποικίλο ρεπερτόριο με αυτοπεποίθηση, ακρίβεια, μουσικότητα και ευαισθησία.
 • Συζητούν και υποστηρίζουν θεωρίες και πρακτικές που εστιάζουν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στη μουσική και στη πολιτισμικά σχετική παιδαγωγική.
 • Οργανώνουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και στην καλλιέργεια του αυτοσχεδιασμού σε διάφορα μουσικά συγκείμενα και με βάση ποικίλα ερεθίσματα.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος είναι άρτια προετοιμασμένοι επαγγελματίες στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής οι οποίοι/ες έχουν ευρεία και εις βάθος μόρφωση και κατάρτιση σε θεωρητικό, μουσικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Κατέχουν βασικές δεξιότητες έρευνας, μπορούν να εκφραστούν με ευφράδεια και κριτική σκέψη, να παίζουν μουσική με ακρίβεια και ευαισθησία και να αποτελέσουν ηγετικές μορφές στη μουσική παιδεία του σχολείου, της κοινότητας και της χώρας τους.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αποτελεί επιπρόσθετο προσόν για προαγωγή/ανέλιξη στη δημόσια και ιδιωτική υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιπρόσθετο προσόν για εργοδότηση και απασχόληση στην ιδιωτική μουσική εκπαίδευση (ωδεία) και στις τοπικές κοινότητες, σε πολιτιστικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά προγράμματα. Επίσης αποτελεί επιπρόσθετο προσόν και για εποπτεία/διοίκηση ωδείου ή ιδιωτικού στούντιο, διεύθυνση χορωδιακού ή οργανικού συνόλου.

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα