Διακρίσεις και Αναγνωρίσεις

ECTS Label από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ειναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε όλη την Κύπρο και Ελλάδα στο οποίο έχει δοθεί η ανώτατη διάκριση ECTS Label (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας, μέσω αυτής της διαδικασίας τις άριστες επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Σταθμό στη δυναμική και εξελισσόμενη πορεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αποτελεί η αναγνώριση του από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει εγκριθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι τίτλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους τίτλους των Ελληνικών ΑΕΙ, αφού τα προγράμματα καλύπτουν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστήμιων.

Ιατρική Σχολή

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου βραβεύτηκε με δυο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Installations (Βέλτιστες Ιατρικές Εφαρμογές) και Best Medical Solutions (Βέλτιστες Εκπαιδευτικές Λύσεις)

Το Πρώτο Science Shop στην Κύπρο

Στο διεθνή και ευρωπαϊκό χάρτη των "Science Shop" έβαλε την Κύπρο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση του πρώτου "Science Shop" που αποτελεί ένα από τα 30 που λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη. Το "Science Shop" είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου 'Living Knowledge' International Science Shop. Στην Κύπρο το πρώτο "Science Shop" έχει ενσωματωθεί και λειτούργει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society, 7th framework program).Λειτούργει στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με την αξιοποίηση των εργαστηριών του πανεπιστημίου, των καθηγητών και των φοιτητών του. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές ομάδες προχωρεί με συντονισμένο τρόπο στην επιστημονική επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία και οικονομία. 

Microsoft Innovation Center

Microsoft has selected European University Cyprus to be its partner institution for the establishment of the only Microsoft Innovation Center (MIC) in Cyprus, one of the 110 Microsoft Innovation Centers worldwide. The operation of the MIC at European University Cyprus will greatly benefit students, faculty, IT professionals, researchers, the economy and society at large. The Microsoft Innovation Centers are state-of-the-art tech hubs designed to promote collaboration on innovative research, technology or software solutions, involving a combination of governmental, academic and industrial participants. As knowledge and innovation become the primary catalysts for economic growth, the Microsoft Innovation Centers can play a vital role in fostering innovation and developing software for sustainable local economies by generating powerful new ideas through training, education and knowledge transfer. Microsoft and strategic partners in each community work together to operate the MICs, which are centers open to students, professional software developers, IT professionals, entrepreneurs, start-ups and academic researchers.

EFFE Label

Το International Motion Festival Cyprus το οποίο διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε το EFFE Label 2015-2016. Μέσα από μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Γνωμοδοτική Επιτροπή κάθε χώρας και έπειτα από τη Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης, 761 φεστιβάλ από 31 χώρες, τώρα ανήκουν στην πρώτη γενιά των φεστιβάλ με EFFE Label.

Investors in People (IIP)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο INVESTORS IN PEOPLE.

EFQM Recognized for Excellence – 5 Stars

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε ακόμη μια αναγνώριση επιχειρηματικής αριστείας τόσο για την ακαδημαϊκή όσο και την διοικητική του κοινότητα, αυτή τη φορά από τον έγκριτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό EFQM. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έλαβε αξιολόγηση 5 αστέρων στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, λαμβάνοντας περισσότερους από 500 μονάδες σε θέματα ηγεσίας, στρατηγικού σχεδιασμού, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εσωτερικών διαδικασιών, συνεργασιών, και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου και τη μελλοντική του πορεία ως ένας επιτυχημένος οργανισμός που προσφέρει στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο. Το βραβείο αυτό ανταποκρίνεται στα υψηλά επίπεδα ποιότητας που χαρακτηρίζουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη συνεχή και επιτυχημένη του πορεία προς την αριστεία.

Το EFQM είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο τους. Το EFQM, με περισσότερα από 700 μέλη επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αντλεί και μοιράζεται μαζί τους τις Καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο. Το EFQM είναι ο δημιουργός του Μοντέλου της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model) και του Βραβείου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award). Το EFQM διατηρεί Εθνικό Εταίρο – National Partner Organization (NPO) σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ σημειώνεται ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο τον επίσημο αυτό ρόλο κατέχει η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Βραβείο Descartes

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει μετά από διαγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Surveyυ-ESS). Ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έλαβε το σημαντικότερο βραβείο επιστήμων στην Ευρώπη, το Descartes Prize.

Εταίρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο επίσημος εταίρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που γίνεται στο Νταβός της Ελβετίας και ερευνά το θέμα της ανταγωνιστικότητας στη Κύπρο

Έγκριση Πτυχίου Νοσηλευτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το πτυχίο Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Τίτλου ‘Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής’, έχει γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ‘Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων’. Με δεδομένη την αναγνώριση αυτή, οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

U-Multirank Ranking

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σύνφωνα με το U-Multirank, το νέο σύστημα διεθνούς κατάταξης πανεπιστημίων (και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέγραψε επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη ανοδική του πορεία καθώς και την καταξίωση του στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης με άξονα πάντοτε την ποιότητα και την αριστεία. Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι ανάμεσα στα πρώτα 150 Πανεπιστήμια της Ευρώπης στην κατηγόρια Εφαρμοσμένης Γνώσης (Applied Knowledge Partnership) και στα πρώτα 300 Πανεπιστήμια στην κατηγόρια Έρευνας (Research and Research Linkages). Το U-Multirank παρέχει πληροφορίες για περισσότερα από 1,200 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1,800 σχολές και 7,500 προγράμματα σπουδών σε 80 χώρες, παρουσιάζοντας με σαφή τρόπο τις επιδόσεις ενός ευρύτερου φάσματος πανεπιστημίων, καθώς και των δυνατοτήτων τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη.

UI GreenMetric World Ranking

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως για το δείκτη «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», σύμφωνα με το Σύστημα Αξιολόγησης Πανεπιστημίων UI GreenMetric 2016. Πρόκειται για παγκόσμια αναγνώριση των πρακτικών που εφάρμοσε το πανεπιστήμιο για την φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση και βιωσιμότητα της πανεπιστημιούπολης.

HR Excellence in Research Logo

Ιστορική σελίδα για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς έλαβε μια από τις πιο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε το "Λογότυπο Αριστείας στην  Έρευνα : Ανθρώπινο Δυναμικό" (HR Excellence in Research Logo) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Magna Charta Universitatum

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πλέον ένα από τα 816 διακεκριμένα και ιστορικά πανεπιστήμια που συγκροτούν τον διεθνούς κύρους οργανισμό Observatory Magna Charta Universitatum.

Recognition from Professional Bodies/Associations/Councils

  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
  • The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
  • Chartered Banker Institute
  • Chartered Insurance Institute
  • Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Συμβούλιο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου
  • Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
  • Συμβούλιο Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου
  • Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου
  • Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα