Βιβλιοθήκη

EBSCO Discovery Service
//

 

Δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στις συλλογές βάσεων δεδομένων εκτός του δικτύου του πανεπιστημίου έχουν οι χρήστες της βιβλιοθήκης μέσω του OpenAthens. Τα διαπιστευτήριά σας στο OpenAthens είναι το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης (username and password) που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φοιτητική πύλη και το λογαριασμό βιβλιοθήκης. Για το προσωπικό και καθηγητές του EUC, αυτά είναι τα ίδια τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων μόνο χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές που είναι διαθέσιμοι στη βιβλιοθήκη EUC.

Η βιβλιοθήκη ήταν, είναι, και θα είναι πάντα ένα αναπόσπαστο μέρος της μάθησης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ακόμη και στην τωρινή ψηφιακή εποχή, η βιβλιοθήκη έχει πολλά να προσφέρει μέσω της διαχείρισης διαδικτυακών δεδομένων, την επιλογή και διαλογή ηλεκτρονικών πηγών, καθώς και την παροχή υποστήριξης σε χρήστες που βομβαρδίζονται συνεχώς από ηλεκτρονικές πληροφορίες. Παρόλο που αληθεύει το γεγονός πως οι φοιτητές ζουν, αναπνέουν, κοινωνικοποιούνται  και αλληλοεπιδρούν δια μέσω του ψηφιακού περιβάλλοντος, εξακολουθούν να χρειάζονται την υποστήριξη της βιβλιοθήκης για να τους βοηθήσει να οργανώσουν τις ηλεκτρονικές. Για να επιτευχθεί αυτό, η βιβλιοθήκη είναι εξοπλισμένη με το κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να μπορεί να υποστηρίζει τους χρήστες που ανά πάσα στιγμή θα ζητήσουν πληροφορίες και από οποιοδήποτε μέρος. Ενώ η βιβλιοθήκη μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί παραδοσιακά, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει μια μετατόπιση των προτεραιοτήτων της βιβλιοθήκης, επενδύοντας από τα φυσικά και αναλογικά αντικείμενα στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά.

Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για πάνω από 25 χρόνια στοχεύει στη διατήρηση όχι μόνο της ακαδημαϊκής αριστείας, αλλά και της ευελιξίας, ώστε να είναι μεταξύ των πρώτων που θα υιοθετήσουν τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία και τη μεθοδολογία διδασκαλίας. Είναι εξαιτίας αυτής της ευελιξίας που η βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιο Κύπρου προσέφερε πρώτη διαδικτυακή πρόσβαση στην Κύπρο μέσω της ιστοσελίδας της, δίδοντας πρόσβαση μέσω αυτής της ιστοσελίδας σε χιλιάδες άλλους δικτυακούς ιστότοπους. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη πρόσθεσε την πρώτη της ηλεκτρονική βάση ηλεκτρονικών περιοδικών το 1996 (Gale’s SearchBank/Infotrac), ενώ ήταν από τους πρώτους που προσέφεραν στην Κύπρο πρόσβαση στο επιστημονικό περιοδικό Proquest’s ABI/Inform and Emerald’s Management Insight μέσω των διαδικτυακών διασυνδέσεων.

Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στον 2ο όροφο του Νότιου Κτιρίου. Καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο και έχει συνολική έκταση 1300 τετραγωνικά μέτρα. Η Βιβλιοθήκη έχει χωρητικότητα περίπου 160 ατόμων.

Η Βιβλιοθήκη είναι πλήρως μηχανογραφημένη ώστε να διευκολύνει τους βιβλιοθηκονόμους και τους φοιτητές με διάφορους τρόπους. Οι διαθέσιμοι υπολογιστές παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν 17 δημόσιοι σταθμοί εργασίας, υποστηρίζοντας τις ανάγκες των χρηστών, 3 σταθμοί για αναζήτηση στο σύστημα καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης και 1 σταθμός που χρησιμοποιείται από τους βιβλιοθηκονόμους για την παροχή βοήθειας στους χρήστες και για σκοπούς επιμόρφωσης. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη έχει ένα εργαστήριο υπολογιστών με είκοσι σταθμούς εργασίας, 2 δωμάτια μελέτης/συναντήσεων με χωρητικότητα 10 ατόμων σε κάθε δωμάτιο, καθώς και ένα δωμάτιο φωτοτυπίας. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο για όλους τους χρήστες.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή 6 ημέρες την εβδομάδα για συνολικά εβδομήντα τέσσερις ώρες. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 8π.μ. – 9μ.μ. και Σάββατο 9π.μ. – 6μ.μ. Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή 6 ημέρες κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και 6 ημέρες κατά τη διάρκεια των διακοπών  του Πάσχα, 9π.μ. – 5μ.μ.

Οι νέοι φοιτητές καλούνται να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη κατά τις ημέρες ‘Ένταξης Νέων Σπουδαστών’, ώστε να εξοικειωθούν και να ενθαρρυνθούν να τη χρησιμοποιούν περισσότερο. Οι βιβλιοθηκονόμοι ξεναγούν τους φοιτητές στους χώρους της βιβλιοθήκης και τους εξηγούν τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τη λειτουργία της. Επιπλέον, το ακαδημαϊκό προσωπικό μεταφέρει τους μαθητές τους στη Βιβλιοθήκη για μια ευρεία ενημέρωση σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων πηγών, καθώς και για αποτελεσματικές μεθόδους αναζήτησης.

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης παρέχει βοήθεια στους χρήστες της βιβλιοθήκης για εντοπισμό βιβλίων, περιοδικών και στην διαδικτυακή αναζήτηση. Εκτός από το κεντρικό γραφείο υποδοχής, υπάρχει και Γραφείο Πληροφοριών τοποθετημένο σε περίοπτη θέση στο κέντρο της Βιβλιοθήκης, ώστε να παρέχει βοήθεια στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό. Οι βιβλιοθηκονόμοι προσεγγίζουν συχνά τους φοιτητές για να τους προσφέρουν βοήθεια, αντί να περιμένουν τον ίδιο τον φοιτητή να προσεγγίσει το βιβλιοθηκονόμο.

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης οργανώνονται από διεθνώς εγκεκριμένες συμβάσεις και είναι διατεταγμένες για την αποτελεσματική ανάκτηση την αναγκαία στιγμή, βάση του Διεθνή Συστήματος Ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCCS). Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου χρησιμοποιεί το LCCS από το 1986. Η Βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες της εύκολη πρόσβαση σε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και άλλο υλικό αναφοράς.

Για την αναζήτηση ενός βιβλίου, η Βιβλιοθήκη είναι πλήρως μηχανογραφημένη. Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει ένα βιβλίο απλά εισάγοντας τον συγγραφέα, μια λέξη-κλειδί ή τον τίτλο ενός βιβλίου. Ο χρήστης μπορεί επίσης να αναζητήσει τη βάση δεδομένων ανάλογα με το θέμα, ώστε να μπορεί να δει όλα τα βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα.

Η Βιβλιοθήκη προμηθεύτηκε το σύστημα KOHA Open-Source Integrated Library και επί του παρόντος βρίσκεται στη διαδικασία της εκ νέου καταγραφής όλης της συλλογής βιβλίων, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα και να αποτελεί μέρος του Καταλόγου της Ένωσης Βιβλιοθηκών Κύπρου.

Για να ενισχύσει την έρευνα, η Βιβλιοθήκη είναι εγγεγραμμένη σε διάφορες βάσεις δεδομένων, όπως οι Academic Onefile-Infotrac, Proquest Central, PsyArticles, ACM Digital Library, Emerald Insight 200, EBSCO’S Academic Complete and Business Source Complete, Sage, Medline Complete, CINAHL Plus fulltext, Health and Wellness Resource Center-Infotrac, Science Direct’s Health and Life Sciences, Health and Medical Complete-Proquest, IEEE και σε πολλές άλλες διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση στα πλήρη κείμενα περιοδικών, εφημερίδων, πρακτικά συνεδρίων, εκθέσεις εταιρειών και πολλά άλλα. Επί του παρόντος, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε πάνω από 69.000 μοναδικούς τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και σε πάνω από 230.000 ηλεκτρονικά βιβλία.

Ο χρήστης της βιβλιοθήκης μπορεί να δανειστεί έως και επτά βιβλία μέσα σε ένα χρόνο, για μια περίοδο τριών εβδομάδων. Ο χρήστης, που επιθυμεί να κρατήσει τα βιβλία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να το κάνει ανανεώνοντας τα βιβλία στη Βιβλιοθήκη. Οι φοιτητές δεν μπορούν να δανειστούν βιβλία που σημειώνονται με κόκκινο αυτοκόλλητο. Τέτοια βιβλία χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς ή τίθενται σε εφεδρεία για ορισμένα μαθήματα. Όταν η επιστροφή των βιβλίων έχει καθυστερήσει, οι φοιτητές κοινοποιούνται μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail, ενώ τους επιβάλλεται πρόστιμο 50 σεντς την ημέρα. Τα χρήματα από τα πρόστιμα χρησιμοποιούνται για την αγορά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη.

Το φωτοτυπικό κέντρο που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου παρέχει υπηρεσίες στους φοιτητές, όπως δακτυλογράφηση, έγχρωμη εκτύπωση και πώληση σχολικών υλικών και προμηθειών. Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν από το κέντρο μαγνητικές κάρτες για χρήση στα φωτοτυπικά μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης. Οι κενές μαγνητικές κάρτες κοστίζουν 1 ευρώ συν 10 ευρώ για 200 αντίτυπα. Υπάρχουν όμως περιορισμοί σχετικά με το τι οι χρήστες μπορούν να φωτοτυπούν (σύμφωνα με τη νομοθεσία). Τα πνευματικά δικαιώματα στην Κύπρο ρυθμίζονται από τον Νόμο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων του 1976 μέχρι 2006 (Νόμος 59/1976, όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 63/77, 18/93, 54(Ι)/99, 12(Ι)/2001, 128(Ι)/2002 και 128(Ι)/2004 και 123(Ι)/2006) και σε όλες τις περιπτώσεις, η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ανήκει στο χρήστη που πραγματοποιεί τις φωτοτυπίες.

Η Βιβλιοθήκη είναι επίσης υπεύθυνη για την παραγγελία και την πώληση βιβλίων. Ο στόχος του βιβλιοπωλείου είναι να διευκολύνει τους φοιτητές, παρέχοντας τους όλα τα απαραίτητα βιβλία που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τις σπουδές τους.

 

 

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Θεόδωρος Τζιτζιμπουρούνης Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης 22713154 T.Tzitzimbourounis@euc.ac.cy
Στέλλα Νικολάου Βιβλιοθηκονόμος, Γραφείο Καταλογράφησης 22713094 S.Nicolaou@euc.ac.cy
Μαρία Ανδρέου Βιβλιοθηκονόμος, Γραφείο Καταλογράφηση και Προσκτήσεων 22713091 MA.Andreou@euc.ac.cy
Ξένια Γεωργίου Βιβλιοθηκονόμος, Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης 22713089 X.Georgiou@euc.ac.cy
Δήμητρα Δημητρίου Βοηθός Προϊσταμένου, Γραφείο Προσκτήσεων 22713153 D.Demetriou@euc.ac.cy

 

 

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα