Διακυβέρνηση

Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου.  Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και τη διοίκηση των εσόδων και της περιουσίας του Πανεπιστημίου και έχει τη γενική εποπτεία όλων των θεμάτων του Πανεπιστημίου.
Η Σύγκλητος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ανώτατη ακαδημαϊκή αρχή του Πανεπιστημίου και, ενώ υπόκειται στις εξουσίες του Συμβουλίου, είναι υπεύθυνη για το ακαδημαϊκό έργο του Πανεπιστημίου, τόσο στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στη ρύθμιση και την εποπτεία ...
Η σύνθεση του Πρυτανικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Καθηγ. Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης Καθηγ. Ανδρέας Ευσταθίου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Καθηγ. Λοΐζος Συμεού, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Δρ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, Διευθύνων ...
Η σύνθεση της Διοίκησης έχει ως εξής:   Χριστόφορος Χατζηκυπριανού Διευθύνων Σύμβουλος Κώστας Γουλιάμος Πρύτανης Μαρίνα Αλεξάνδρου Διευθύντρια, Τμήμα Εισδοχής και Μάρκετινγκ Κώστας Παπακωνσταντίνου Διευθυντής, Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και ...

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα