Είναι αναγνωρισμένα τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου;

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master Degree) και διδακτορικού (PH.D) επιπέδου.

 

Για τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών από την ΕΑΙΠ (Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων) πατήστε εδώ.

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι αναγνωρισμένο και από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι τίτλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους τίτλους των Ελληνικών ΑΕΙ, αφού τα προγράμματα καλύπτουν προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

Για τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) πατήστε εδώ.

 

Επιπρόσθετα τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αναγνωρισμένα σε Ευρώπη και  Αμερική. Απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν γίνει δεκτοί σε Πανεπιστήμια Ευρώπης και Αμερικής.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα