Πρόγραμμα Ένταξης Νέων Φοιτητών

Για την ομαλότερη ένταξη και εξοικείωση με το Πανεπιστήμιο, τους κανονισμούς και γενικά τη φοιτητική ζωή, οργανώνεται πρόγραμμα ένταξης νέων φοιτητών (Orientation Program) πριν την έναρξη κάθε τετραμήνου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σύμβουλοι καθηγητές προετοιμάζουν τους φοιτητές για τη εξέταση κατάταξης αγγλικών, καθοδηγούν τους φοιτητές στην επιλογή κλάδου σπουδών καιτην επιλογή μαθημάτων, και γενικά παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, το σύστημα σπουδών ή άλλα ακαδημαϊκά θέματα που προβληματίζουν ένα νέο φοιτητή.  Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Ένταξης Νέων Φοιτητών.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα