Αριάδνη – Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων “Αριάδνη” αποτελεί ένα σύγχρονο, έγκυρο και αξιόπιστο ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, με σκοπό την αξιολόγηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μαθητών. Το Ερωτηματολόγιο είναι αποτέλεσμα πολυετών ερευνών επιστημονικής ομάδας με επικεφαλής την Δρα Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και τοn Δρα Νίκο Δρόσο, Ψυχολόγο και Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Το Ερωτηματολόγιο καταγράφει βαθμολογίες για 16 διαφορετικές ομάδες επαγγελμάτων και κατασκευάστηκε με βάση τις ανάγκες του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος.  Μετά από την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στάθμιση του ερωτηματολογίου Αριάδνη, ώστε να ανταποκρίνεται στην κυπριακή εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική πραγματικότητα. Είναι ένα προσαρμοστικό ερωτηματολόγιο, καθότι, ανάλογα με τις απαντήσεις του μαθητή εμφανίζονται επιπλέον ερωτήσεις ώστε να εξεταστεί ο βαθμός ενδιαφέροντός του σε συγκεκριμένες υποομάδες επαγγελμάτων προσφέροντας  τη δυνατότητα εξέτασης μέχρι 30 επιπλέον υποομάδων.  Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου δίνεται στο μαθητή αναλυτική έκθεση με τη σκιαγράφηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του, μαζί με ενδεικτικά επαγγέλματα. Το ερωτηματολόγιο Αριάδνη είναι  εύκολο στη χρήση, δίνει άμεσα αποτελέσματα και είναι σύντομο, με μέσο χρόνο συμπλήρωσης 20-30 λεπτά.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδεικνύει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει ποικίλες συνεργασίες στον τομέα της Συμβουλευτικής. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει δωρεάν το Ερωτηματολόγιο “ΑΡΙΑΔΝΗ” στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, στοχεύοντας να συμβάλει έτσι στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών και στη διαδικασία λήψης απόφασής τους για ανώτερες σπουδές.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο career@euc.ac.cy ή τηλέφωνο +357 22713000.

Δήλωσε ενδιαφέρον εδώ.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα