Απασχολησιμότητα

Πυλώνες δράσης για αύξηση της απασχολησιμότητας

Το εργασιακό πεδίο διαφοροποιείται συνεχώς, καθώς οι εργοδότες αυξάνουν τις απαιτήσεις τους και οι νεοεισερχόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες των προσφερόμενων θέσεων. Έρευνες και ανατροφοδότηση από εργοδότες σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο καταδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης προσωπικών και εργασιακών ικανοτήτων. Στοχεύοντας στην απασχολησιμότητα  ο κάθε νέος, μέσω της φοίτησής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επωφελείται  των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Κέντρου Σταδιοδρομίας. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Σταδιοδρομίας βασίζονται σε  τέσσερις πυλώνες δράσης:

 • Κατανόηση Επαγγελματικού Περιβάλλοντος
 • Μετα-γνωστική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης αυτογνωσίας και ανάπτυξης μηχανισμών ενδυνάμωσης  για τη βελτίωση κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων)
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλών πρακτικών
 • Πεποίθηση αποτελεσματικότητας 

 

Ανάπτυξη ικανοτήτων απασχολησιμότητας

Ποιες ικανότητες αυξάνουν την απασχολησιμότητα;

 • Αναλυτικές ικανότητες και Κριτική σκέψη
 • Επικοινωνιακές και Γλωσσικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα
 • Προθυμία
 • Ηγετικές Ικανότητες
 • Επίμονη και Ανεκτικότητα
 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Προσαρμοστικότητα
 • Διαχείριση άγχους
 • Εργασιακό ήθος
 • Υπευθυνότητα
 • Πρωτοβουλία και Δημιουργικότητα
 • Οργάνωση και Αποδοτικότητα

 

Πώς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βοηθά κάθε φοιτητή να αναπτύξει ικανότητες απασχολησιμότητας;

 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Προσωπικότητας
 • Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας
 • Επαγγελματικές Επισκέψεις
 • Σεμινάρια Σταδιοδρομίας
 • Έκθεση Εργοδότησης

 

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα