Περιβαλλοντική Ευθύνη

Επιτροπή Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι προσηλωμένο στην προώθηση των πράσινων πολιτικών για την πανεπιστημιούπολη και το περιβάλλον μέσω της περιβαλλοντικής επιτροπής του Πανεπιστημίου, που έχει ιδρυθεί από τον Απρίλιο του 2013. Η επιτροπή αποτελείται από διδάσκοντες, προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών και αρκετούς εθελοντές. Οι όροι εντολής για την περιβαλλοντική επιτροπή είναι οι ακόλουθοι:

 • Καθιέρωση ενός συμβουλευτικού χαρακτήρα που θα μπορεί να παρέχει εισηγήσεις προς τη Διοίκηση του Οργανισμού πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο Πανεπιστήμιο ως εργασιακός χώρος για το προσωπικό και ως εκπαιδευτικός χώρος για τους φοιτητές.
 • Προώθηση της «πράσινης» πολιτικής της και την δικτύωση της με τους ανάλογους φορείς για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων.
 • Ανάπτυξη της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα.
 • Καθιέρωση δεικτών και στόχων για τη βιωσιμότητα που θα επιτρέψει την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη συνεχή βελτίωση.

Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

 • Μιχάλης Μαύρος – Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Security – Διοικητικό Προσωπικό – Συντονιστής της επιτροπής
 • Μαριάννα Νταγιούκλα – Λειτουργός, Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
 • Μαρία Χριστοδούλου – Λειτουργός Εκδηλώσεων
 • Μαρία Τραμουντανέλλη – Διοικητικός, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μαρία Κολιαντρή – Διοικητικός, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ένας Εκπρόσωπος των Φοιτητών του Πανεπιστημίου που θα ορίζεται από διαφορετική Σχολή για κάθε εξάμηνο.

Επίσης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος διαθέτει συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από ακαδημαϊκά μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του Cyprus College:

 • Δρ. Ελπίδα Νίκη Εμμανουήλ Νικολούση - Καθηγήτρια, Ιστολογία, Εμβρυολογία, Ιατρική Σχολή
 • Δρ. Χρυσούλα Θώδη –  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακοολογία, Σχολή Θετικών Επιστημών
 • Δρ. Μαίρη Ελευθεριάδου – Κοσμήτορας, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, Μικροβιολογία, Σχολή Θετικών Επιστημών.
 • Δρ. Λουκάς Λουκά – Αναπληρωτής Καθηγητής Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Εκπαίδευσης.
 • κ. Νίκος Σώζος – Εκπαιδευτής, Κοινωνική Εργασία, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Εκπαίδευσης.
 • κ. Αθανάσιος Μαϊμάρης – Εκπαιδευτής, Επιστήμη Η/Υ, Cyprus College

Για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα "EUC Goes Green" παρακαλώ πατήστε εδώ  http://gogreen.euc.ac.cy/

Διαχειριστής ιστοσελίδας: Αντρέας Ιωάννου – Προϊστάμενος Λογιστικών Συστημάτων & Έργων, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Στοιχεία επικοινωνίας Επιτροπής Περιβάλλοντος

Τηλ: 22 559580, Τηλεομοιότυπο: 22 713020

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gogreen@euc.ac.cy

 

Σχετικά Αρχεία

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα