Υγεία και Ασφάλεια

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι προσηλωμένο στην πλήρη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια. Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας παρέχεται επί μονίμου βάσεως σε όλους τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τους επισκέπτες, και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης υποστήριξης, των πόρων και της εκπαίδευσης, προκειμένου να εκτελέσουν την εργασία τους ή να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους με ασφάλεια.

Από τον Μάρτιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρος είναι βραβευμένο με την πιστοποίηση OHSAS 18001: 2007 και έχει καταστεί ως το πρώτο Πανεπιστήμιο που έχει αναγνωριστεί για την επίτευξη των απαιτήσεων του παρόντος διεθνούς προτύπου σε Κύπρο και Ελλάδα.

Επίσης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον έλεγχο από την TUV Austria Hellas τον Μάιο του 2015 και έχει βραβευτεί με την πιστοποίηση ISO 14001. Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο που περιγράφει πώς μπορούμε να θέσουμε σε ισχύ ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οργανισμούς να παραμείνουν εμπορικά επιτυχημένοι, χωρίς την παράβλεψη των περιβαλλοντικών τους ευθυνών.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο πιστοποιήσεων επιβεβαιώνει ότι έχουμε δημιουργήσει ένα επαγγελματικό σύστημα για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον στην πανεπιστημιούπολη. Επίσης, το σύστημα αυτό θα βοηθάει χρόνο με το χρόνο, στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας μέσω της συμμόρφωσης μας με την τοπική νομοθεσία, την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων και τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων εντός του οργανισμού. Επιπλέον, η συνολική απόδοση του οργανισμού στην Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον θα βελτιώνεται σε συνεχή βάση μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών και των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο σύστημα και τον έλεγχο των πτυχών και των συνεπειών από όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται.

Από τον Οκτώβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει βεβαίωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 2603: 2016 από την TUV Austria Hellas. H βεβαίωση αυτή επιβεβαιώνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει καθιερώσει και εφαρμόζει τις απαιτήσεις και τις συστάσεις για την κατασκευή και την ανακαίνιση μόνιμων καμπινών για ταυτόχρονη διερμηνεία στο Πολιτιστικό Κέντρο.

 

                       

Σχετικά Αρχεία

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα