Οικονομικές Πληροφορίες

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται το δίδακτρα και τέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος. Το Πανεπιστήμιο, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα δίδακτρα και τα τέλη, όπου κρίνεται αναγκαίο.     Δίδακτρα ...
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει εκτεταμένο Πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας που στόχο έχει να παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να αρχίσουν ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προσφέρονται ...
Είναι υποχρέωση του/της φοιτήτριας να αποσύρει επίσημα το/τα μάθημά(τα) του/της στα οποία έχει εγγραφεί. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της φόρμας “Withdrawal” και η υποβολή της στο Γραφείο Εγγραφών. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η επίσημη φόρμα ...
Είναι υποχρέωση του/της φοιτήτριας να αποσύρει επίσημα το/τα μάθημά(τα) του/της. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της φόρμας “Withdrawal”. Στην περίπτωση που δεν γίνει επίσημη δήλωση, τότε ο φοιτητής/τρια παραμένει εγγεγραμμένος/η στο μάθημα(τα) με όλες τις ...

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα