Οδηγίες Εγγραφών

Το Τμήμα Εγγραφών βρίσκεται στο ισόγειο της Δυτικής Πτέρυγας του Παλιού Κτιρίου και περιλαμβάνει την Γραμματεία, το Συμβουλευτικό Κέντρο, το Κέντρο Φοιτητικών Σχέσεων και το Γραφείο Οικονομικής Βοήθειας.

 

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τα εξής:

 • Πρόγραμμα Μαθημάτων
 • Πρόγραμμα Εξετάσεων
 • Διαδικασίες Εγγραφής
 • Διατήρηση Ακαδημαϊκού Μητρώου
 • Δελτίο Βαθμολογίας & Αναλυτικής Βαθμολογίας Φοιτητών
 • Αίτηση για Αποφοίτηση
 • Βεβαιώσεις Φοίτησης
 • Μεταναστευτικές Διαδικασίες (Διεθνείς Φοιτητές)
 • Διαδικασία Επιστροφής Διδάκτρων
 • Έκδοση Τίτλου Σπουδών

 

 Το Συμβουλευτικό Κέντρο είναι υπεύθυνο για τα εξής:

 • Φοιτητικές Υπηρεσίες
 • Εγγραφή σε Μαθήματα
 • Καθοδήγηση για τα Κυβερνητικά Βοηθήματα
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Χειρισμός εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλων φοιτητικών υποθέσεων που αφορούν τους σπουδαστές

 

Το Κέντρο Φοιτητικών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για τους Μεταφερόμενους Φοιτητές (Transfer Students) και για την προετοιμασία της ‘Αξιολόγησης Μεταφερόμενων Μαθημάτων’ που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

 

Το Γραφείο Οικονομικής Βοήθειας είναι υπεύθυνο για τη:

 • Διαδικασία Απονομής Υποτροφιών ή Οικονομικής Βοήθειας
 • Διαδικασία όσο αφορά τα κυβερνητικά βοηθήματα και τη κρατική χορηγία

 

Οδηγίες Εγγραφής

Η εγγραφή σε οποιοδήποτε τετράμηνο προϋποθέτει ότι οι φοιτητές πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, τόσο ακαδημαϊκά όσο και οικονομικά για να μπορέσουν να προχωρήσουν για εγγραφή στα μαθήματα τους. Ως εκ τούτου, η εγγραφή, περιλαμβανομένης της καταβολής διδάκτρων, θεωρείται άκυρη αν σε μεταγενέστερο στάδιο ο φοιτητής κριθεί μη επιλέξιμος λόγω διδακτικών, οικονομικών ή πειθαρχικών λόγων.

 

Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής:

 • Η εγγραφή στο τετράμηνο πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και το Πρόγραμμα Εγγραφών. Οι φοιτητές ενημερώνονται μέσω SMS για την ημέρα και ώρα που πρέπει να μεταβούν στο Συμβουλευτικό Κέντρο για την εγγραφή. Οι φοιτητές που δεν εγγράφονται σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα επιβαρυνθούν με τέλη καθυστερημένης εγγραφής, που ανέρχονται σε €43.
 • Οι φοιτητές οφείλουν να συναντηθούν με τον Σύμβουλό τους και να υποβάλουν το έντυπο «Εγγραφή Φοιτητή» στο Συμβουλευτικό Κέντρο.   
 • Οποιαδήποτε αλλαγή μαθημάτων πραγματοποιείται μόνο με τη συμπλήρωση του επίσημου εντύπου «ΠΡΟΣΘΕΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ». Το συγκεκριμένο έντυπο πρέπει να υπογραφεί και να υποβληθεί στον Σύμβουλο του φοιτητή. Η αφαίρεση μαθήματος δεν μπορεί να γίνει μόνο με διακοπή της παρακολούθησης. Η προθεσμία Πρόσθεσης ή Αφαίρεσης μαθήματος είναι η τελευταία μέρα της δεύτερης βδομάδας μαθημάτων.
 • Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να αποχωρήσουν από μάθημα συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στον Σύμβουλό τους το έντυπο «Απόσυρση» (Withdrawal). Η προθεσμία απόσυρσης από μάθημα είναι η τελευταία μέρα της 10ης βδομάδας μαθημάτων στο Φθινοπωρινό και Εαρινό Τετράμηνο, και η 3η βδομάδα μαθημάτων στην Καλοκαιρινή Περίοδο. Οι φοιτητές δεν παίρνουν διδακτικές μονάδες για τα μαθήματα από τα οποία επιλέγουν να αποχωρήσουν. Όλες οι αποχωρήσεις υπόκεινται στην πολιτική επιστροφής διδάκτρων του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές που δεν υποβάλλουν έντυπο απόσυρσης στη Γραμματεία εντός της ενδεδειγμένης περιόδου, θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μάθημα (ή στα μαθήματα) και αν δεν ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του μαθήματος (ή μαθημάτων) θα βαθμολογηθούν με βαθμό ‘F’ (Αποτυχία).
 • Για κάθε τετράμηνο, οι φοιτητές μπορούν να κάνουν εγγραφή σε 15 με 18 πιστωτικές μονάδες (5 ή 6 μαθήματα). Η εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο αν ο φοιτητής είχε Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας 2.0 ή Μέσο Όρο Βαθμολογίας 2.0 κατά το προηγούμενο τετράμηνο ή την Καλοκαιρινή Περίοδο. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής έχει Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας 3.0 ή μεγαλύτερο, έχει δικαίωμα εγγραφής σε 21 πιστωτικές μονάδες. Το δικαίωμα αυτό θα ισχύει εφ’ όσον διατηρείται ο Γενικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας του 3.0.

 

Ακαδημαϊκά έντυπα

Σχετικά Αρχεία

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα