Βεβαιώσεις

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης

Ένας φοιτητής μπορεί να ζητήσει επίσημη Βεβαίωση Εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης στη Γραμματεία (Office of the Registrar). Όλα τα επίσημα αντίγραφα που εκδίδονται φέρουν την υπογραφή της Γραμματείας, καθώς και την επίσημη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η βεβαίωση χορηγείται σε φοιτητές/τριες που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές στο Πανεπιστήμιο. Για τη θεώρηση Βεβαίωσης Σπουδών από την Γραμματεία απαιτείται διάστημα 2-3 εργάσιμων ημερών. Η Βεβαίωση παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία, είτε στέλνεται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά (κατόπιν συνεννόησης).

Αναλυτική Βαθμολογία

Ένας φοιτητής μπορεί να ζητήσει επίσημο αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας (transcript) με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης στη Γραμματεία (Office of the Registrar). Όλα τα επίσημα αντίγραφα που εκδίδονται φέρουν την υπογραφή ττης Γραμματείας, καθώς και την επίσημη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.


Αντίγραφα που δίδονται απευθείας στο φοιτητή/τρια φέρουν τη σφραγίδα “issued to student”. Η αναλυτική βαθμολογία δε δίδεται σε φοιτητές/τριες που έχουν οικονομικές οφειλές στο Πανεπιστήμιο. Το κάθε αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στοιχίζει €5 και καταβάλλεται την ώρα της αίτησης. Για τη θεώρηση της Αναλυτικής Βαθμολογίας από την Γραμματεία απαιτείται διάστημα 2-3 εργάσιμων ημερών. Η Αναλυτική Βαθμολογία παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία, είτε στέλνεται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά (κατόπιν συνεννόησης).

 

 

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα