Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Μηχανικής (CSE) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σαν πρόεδρος του τμήματος είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω το Τμήμα και σε συντομία να υποδείξω μερικά σημεία που κάνουν το CSE ένα εξαιρετικό μέρος για σπουδές.

 

Το Τμήμα δημιουργήθηκε την δεκαετία του 1980 (υπό το Cyprus College) για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τότε αναδυόμενης τεχνολογίας των πληροφοριών. Κατά τα τελευταία 35 χρόνια, η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών παρακολουθείται στενά από το Τμήμα το οποίο συμβάλλει ενεργά στις ακαδημαϊκές ανάγκες καθώς και σε ανάγκες του εργατικού δυναμικού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε θέματα βιομηχανίας μας οδηγεί προς μια πιο αποτελεσματική ενσωμάτωση των πτυχίων μας με την τοπική αγορά εργασίας στους τομείς του λογισμικού και το υλικού, καθώς και των αναδυόμενων και μελλοντικών αναγκών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

 

Τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα έχει δεσμευτεί στην παροχή εκπαίδευσής παγκόσμιας κλάσης. Σε επίπεδο πτυχίου, στην αγγλική γλώσσα, προσφέρουμε σήμερα πτυχία στην Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science), Microsoft® Information Systems/Web Technologies, Μηχανικών Υπολογιστών (Computer Engineering), Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electrical and Electronic Engineering) και Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Civil and Environmental Engineering). Στην Ελληνικά γλώσσα, προσφέρουμε ένα πτυχίο στα Μαθηματικά. Για όλα τα προγράμματα σπουδών (όπου αρμόζει) ακολουθούνται τις οδηγίες του Association Computing Machinery (ACM) και εκείνες του Institute of Electrical and Electronic Engineers (ΙΕΕΕ). Τα πτυχία της Επιστήμης των Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι αναγνωρισμένα από τον Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) το θεσμοθετημένο σώμα και σημείο αναφοράς για όλους τους μηχανικούς στην Κύπρο. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρουμε, όλα στην αγγλική γλώσσα, τα πτυχία στην Επιστήμη των Υπολογιστών (MSc και PhD), Πληροφοριακά Συστήματα (MSc για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (MSc και PhD). Σχετικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα είναι διαθέσιμες πιο κάτω σε αυτή τη σελίδα.

 

Οι καθηγητές του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων. Από φορητών υπολογιστών, δίκτυα και cognitive radio, σε βιντεοπαιχνίδια, και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και υπολογιστές υψηλών επιδόσεων. Το Τμήμα λειτουργεί αρκετά ερευνητικά εργαστήρια, όπως το εργαστήριο Εκπαίδευσης Ενισχυμένης με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Κέντρο Μελετών Παιχνιδιών, το εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων & Συστημάτων Βελτιστοποίησης, το κέντρο Mobile Computing, και άλλα. Σε αυτά τα κέντρα, οι καθηγητές είτε συντονίζουν είτε συμμετέχουν ως ενεργά μέλη σε εθνικά ή / και διεθνή προγράμματα και πραγματοποιείται έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών, καθώς και, συνηθέστερα, εφαρμοσμένων πεδίων.

 

Το τμήμα μας φημίζεται για την αριστεία στην εκπαίδευση και στην παραγωγή υψηλής ποιότητας αποφοίτων. Οι απόφοιτοί μας είναι εξοπλισμένα με ισχυρά θεμέλια που οδηγούν είτε στην ένταξη στη βιομηχανία ή στην συνέχιση σε περαιτέρω εκπαίδευση ή / και την έρευνα. Απόφοιτοί μας έχουν είτε λάβει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), ή έχουν βρει απασχόληση σε μεγάλες εταιρείες στη Κύπρος ή στο εξωτερικό, ή έχουν ιδρύσει δικές τους επιτυχημένες επιχειρήσεις.

 

Στο τμήμα εργαζόμαστε συνεχώς για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας  στην εκπαίδευση και στην έρευνα προς την υλοποίηση του στόχου μας να γίνουμε ένα σταθερό σημείο αναφοράς και αριστείας για την υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στην Κύπρο, την περιοχή της Μεσογείου και την Ευρώπη.

 

Δρ. Ανδρέας Γκροντούδης

Πρόεδρος – Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Μηχανικής

 

Πτυχίακα Προγράμματα Σπουδών


Microsoft® Information Systems/Web Technologies (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα των Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στην Τεχνολογία Διαδικτύου (Focus on Web Technologies) προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν θεωρητικές έννοιες για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη της πληροφορικής, εφαρμογών ...


Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική (Πτυχίο)
Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο ‘Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική’ προσφέρει στους φοιτητές μια καλή προετοιμασία για το ρόλο τους στο σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Το ...


Μαθηματικά (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα στοχεύει στο να προσφέρει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις μαθηματικών οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον τομέα των μαθηματικών, της διδασκαλίας των μαθηματικών, ή με τομείς στους οποίους τα μαθηματικά ...


Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα ‘Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών’ παρέχει στους φοιτητές τις αναγκαίες δεξιότητες στους τομείς της μηχανικής (engineering) λογισμικού, τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την παράδοση και τη διατήρηση αποτελεσματικών ...


Πληροφορική (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα ‘Πληροφορική’ καλύπτει τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού, τη διεπαφή ανθρώπου-υπολογιστή, και την κοινωνική και οικονομική σημασία της ...


Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα ‘Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος’ καλύπτει όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση τεχνικών έργων, συστημάτων, και υποδομών. Οι δραστηριότητες αυτές ...


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


Telecommunications Engineering (Μεταπτυχιακό)
Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους εμπορικούς τομείς σε ολόκληρο τον κόσμο, με εξαιρετικές προοπτικές εργοδότησης . Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Μηχανική Τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει θεωρητικές γνώσεις και πρακτική ...


Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (Μεταπτυχιακό)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, πέρα από τους βασικούς τομείς Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, περιλαμβάνει τεχνικά θέματα ενώ ταυτόχρονα μελετά πτυχές του δικαίου και των κοινωνικών επιστημών, διαχείριση κινδύνων και κρυπτογραφία δίνοντας στους φοιτητές μια ...


Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (Μεταπτυχιακό)
To πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ‘Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία’ δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους από κλάδους όπως μηχανολογίας, θετικών επιστημών, ψυχολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων, υγείας και επιστημών της αγωγής να μελετήσουν και να αναπτύξουν τις ...


Πληροφορική (Μεταπτυχιακό)
Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων, αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα και τεχνολογίες λογισμικού, επιτρέποντας στο φοιτητή να εντριβεί σε τουλάχιστον ένα από αυτά. ...


Συστήματα Πληροφορικής (Μεταπτυχιακό)
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Συστήματα Πληροφορικής’ προσφέρει στους φοιτητές μια σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη γνώση του ρόλου των συστημάτων πληροφορικής στην αντιμετώπιση επιχειρησιακών  προκλήσεων. Το πρόγραμμα βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν τεχνικές ...


Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών


Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (Διδακτορικό)
The PhD program in Occupational Safety and Health aims to create a new generation of high level research scholars.  The program aims to capitalize on the existing traditional theoretical schools in safety science, while taking in account the local, cultural influences, as well ...


Πληροφορική (Διδακτορικό)
Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Πληροφορική παρέχει στους μελλοντικούς διδάκτορες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες και τους καθιστά επαρκείς ακαδημαϊκά και ερευνητικά σε γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής προκειμένου να ενισχύσουν επάξια την τοπική και διεθνή ερευνητική ...

Διοικητικό Προσωπικό > Τμήματα


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Παναγιώτης Παπαγεώργης Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιολογία 22713158 P.Papageorgis@euc.ac.cy
Constantinos Karteroliotis N/A n/a
Grigoris Bogdanis N/A n/a
Ανδρέας Α. Ιωαννίδης Καθηγητής, Φυσική και Νευροεπιστήμες ΑΑΙ Scientific Cultural Services Ltd, Κύπρος 22713293 N/A
Κυριάκος Κυπραίος Καθηγητής, Φαρμακολογία και Μεταβολικές Διαταραχές, Πανεπιστήμιο Πάτρας N/A N/A
Αντωνία Βλάχου Καθηγήτρια, Βιολογία Συστημάτων Καρκίνου, Ίδρυμα Βιοιατρικής Έρευνας, Ακαδημία Αθηνών (IIBEAA) N/A N/A
Κωνσταντίνος Κάτζης Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστήμη Η/Υ & Μηχανική 22713296 K.Katzis@euc.ac.cy
Ουρανία Τσιτσιλώνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ανοσολογία του Καρκίνου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών N/A N/A
Ιωάννης Τρουγκάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιολογία Συστημάτων της Γήρανσης και του Καρκίνου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών N/A N/A

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Μαρίνα Άππιου-Νικηφόρου Πρόεδρός Τμήματος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μαθηματικά 22713107 M.Nikiforou@euc.ac.cy
Βίκη Παπαδοπούλου Αντιπρόεδρός Τμήματος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Επιστήμη Η/Υ 22713046 V.Papadopoulou@euc.ac.cy
Ανδρέας Ευσταθίου Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Καθηγητής, Θετικές Επιστήμες & Μαθηματικά 22713188 A.Efstathiou@euc.ac.cy
Κατερίνα Παπανικολάου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Επιστήμη Η/Υ & Μηχανική 22713290 K.Papanikolaou@euc.ac.cy
Χρήστος Δημόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστήμη Η/Υ & Μηχανική 22713193 C.Dimopoulos@euc.ac.cy
Γεώργιος Χρίστου Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστήμη Η/Υ 22713104 G.Christou@euc.ac.cy
Δημήτρης Χατζηλουκάς Αναπληρωτής Καθηγητής, Μαθηματικά 22713141 D.Hadjiloucas@euc.ac.cy
Ανδρέας Γκροντούδης Επίκουρος Καθηγητής, Επιστήμη Η/Υ 22713273 A.Grondoudis@euc.ac.cy
Ιωάννης Μίχος Επίκουρος Καθηγητής, Μαθηματικά 22559556 I.Michos@euc.ac.cy
Χριστόδουλος Ευσταθιάδης Λέκτορας, Πληροφοριακά Συστήματα 22713224 C.Efstathiades@euc.ac.cy

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Χάρης Χριστοδούλου Ανώτερος Εκπαιδευτής, Μαθηματικά & Φυσική 22713298 H.Christodoulou@euc.ac.cy
Λεωνίδας Κουφοπαύλου Ανώτερος Εκπαιδευτής, Επιστήμη Η/Υ & Μηχανική 22713287 L.Koufopavlou@euc.ac.cy
Περικλής Λένγκ-Τσένγκ Εκπαιδευτής, Επιστήμη Η/Υ 22713127 P.Cheng@euc.ac.cy
Μαρία Νικολάου Εκπαιδευτρια, Νοσηλευτικη 22713197 M.Nicolaou@euc.ac.cy
Μαρία Ζουμποπούλου Εκπαιδεύτρια, Εργοθεραπεία 22559628 M.Zoumpopoulou@euc.ac.cy

Προσωπικό Εργαστηρίων/Κλινικοί Εκπαιδευτές


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ioanna Menikou Λειτουργός/Υπεύθυνη Εργαστηρίου, Πρόγραμμα Νοσηλευτικής 22559555 I.Menoikou@euc.ac.cy
Ειρήνη Γεωργίου Βοηθός Εργαστηρίων 22559411 I.Georgiou@euc.ac.cy

Επισκέπτες Καθηγητές


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος Καθηγητής, Πολιτική και Περιβαλλοντική Μηχανική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα N/A I.Mylopoulos@external.euc.ac.cy

Διοικητικό Προσωπικό


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Φωτεινή Τσαλίκη Διοικητική Λειτουργός 22 713205 F.Tsaliki@euc.ac.cy
Φλώρα Θεοδώρου Διοικητική Λειτουργός 22713205 F.Theodorou@euc.ac.cy
Θεοδώρα Γεωργίου Λειτουργός 22 713227 T.Georgiou@euc.ac.cy
Νάσια Αλεξάνδρου Λειτουργός 22559486 N.Alexandrou@euc.ac.cy
Μαρία Μαστορίκου Υπεύθυνη Εργαστηρίων 22713207 M.Mastorikou@euc.ac.cy
 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα