Τμήμα Επιστημών Υγείας

Το Τμήμα Επιστημών Υγείας είναι ένα σημαντικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενός κορυφαίου πανεπιστημίου στην περιοχή, προσφέροντας την αριστεία στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην Υπηρεσία με ιδιαίτερη έμφαση στο φοιτητή. Το τμήμα μας έχει δεσμευτεί για την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας στις επιστήμες της υγείας, καθώς αποστολή μας είναι η αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας μας, προωθώντας την υγεία και την ευημερία των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτήτων.

Το Τμήμα Επιστημών Υγείας ιδρύθηκε το 2007 στην υπάρχουσα Σχολή Θετικών Επιστημών. Εκείνη την εποχή, το Τμήμα πρόσφερε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νοσηλευτική. Ένα χρόνο αργότερα, το 2008, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Φυσικοθεραπεία εισήχθη και ήταν το μοναδικό πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας στην Κύπρο εκείνη τη στιγμή. Ακολουθώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και τις προσδοκίες της κοινωνίας μας, το Τμήμα Επιστημών Υγείας επεκτείνει τα προγράμματα. Η γρήγορη και μεγάλη ανάπτυξη του Τμήματος αντανακλάται στην εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών, σε επίπεδο bachelor και master, ως εξής:

 

Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει προγράμματα σε διδακτορικό επίπεδο, ως εξής:

 

Το τμήμα αποτελείται από πλήρους απασχόλησης μέλη ΔΕΠ που είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες με μακρά ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς τους. Επιπλέον, υπάρχει μια ενεργή ομάδα ειδικών επιστημόνων και επιστημονικών συνεργατών που συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κλινική πρακτική και η πρακτική άσκηση των μαθητών μας εφαρμόζεται αποτελεσματικά, το Τμήμα συνεργάζεται με δημόσια νοσοκομεία, τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και με εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς.

Στο Τμήμα Επιστημών Υγείας στοχεύουμε να προσφέρουμε εξαιρετική διδασκαλία και την έρευνα που σχετίζεται με την υγεία του ανθρώπου και, σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους. Οι απόφοιτοί μας μπορούν να συνεχίσουν την επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα αποκατάστασης αθλητικών ομάδων, φυσικοθεραπευτήρια, σχολεία, επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων και αλλού τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

 

Ο Δρ Δημήτρης Στασινόπουλος

Πρόεδρος - Τμήμα Επιστημών Υγείας

Πτυχίακα Προγράμματα Σπουδών


Ακτινοδιαγνωστική - Ακτινοθεραπεία (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα εστιάζεται στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπείας, παρέχοντας στους φοιτητές τη γνώση για την έμπειρη λειτουργία του εξελιγμένου ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στη διάγνωση και στη θεραπεία. Το πρόγραμμα παρέχει τα ...


Εργοθεραπεία (Πτυχίο)
Η Εργοθεραπεία είναι η χρήση της αξιολόγησης και της θεραπείας για την ανάπτυξη, ανάρρωση ή διατήρηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και εργασίας σε άτομα (παιδιά και ενήλικες) με κινητικές,ψυχικές ή γνωστικές αναπηρίες. Οι τομείς δεξιοτήτων είναι οι κινητικές, ...


Λογοθεραπεία (Πτυχίο)
Το Πρόγραμμα της Λογοθεραπείας συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση και κλινική πρακτική στη διάγνωση, πρόληψη, και αντιμετώπιση διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, και κατάποσης. Το πρόγραμμα παρέχει ολόπλευρη κατανόηση της επιστήμης της Λογοθεραπείας, με μαθήματα που καλύπτουν ...


Νοσηλευτική (Πτυχίο)
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση πολυδύναμων επαγγελματιών Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής οι οποίοι μέσω της εξάσκησης της επιστήμης τους θα συνδράμουν στην πρόληψη και την αποκατάσταση της υγείας των ατόμων όλων των ηλικιών, καθώς επίσης στη διατήρηση και ...


Φυσικοθεραπεία (Πτυχίο)
Το πρόγραμμα 'Φυσικοθεραπεία' (Βασικό Πτυχίο), παρέχει στους φοιτητές εκτενή κατανόηση των φυσικών και δομικών πτυχών του ανθρώπινου σώματος και κίνησης. Βασισμένο στις κατευθύνσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT) παρέχει, επιπρόσθετα αναστοχαστική ...


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


Αθλητική Φυσικοθεραπεία (Μεταπτυχιακό)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μοναδικό στο είδος του στον ευρύτερο ελληνικό χώρο το οποίο αναπτύσσεται σε ένα υπερσύγχρονο και δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Μέσω των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη ...


Γεροντολογία (Μεταπτυχιακό)
Το Πρόγραμμα θα δώσει στους φοιτητές ένα πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σήμερα τη Γεροντολογία και εστιάζεται στα μείζονα προβλήματα των ατόμων αυτών στο διεθνές και τοπικό πλαίσιο και ...


Δημόσια Υγεία (Master in Public Health)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία παρέχει στους φοιτητές προηγμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση η οποία τους εφοδιάζει με την ικανότητα να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα πρότυπα ποιότητας και τις λειτουργικές δομές στον τομέα της υγείας. Τροφοδοτεί τους υποψηφίους ...


Λογοπαθολογία (Μεταπτυχιακό)
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοπαθολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοπαθολογίας που προσφέρεται στα Ελληνικά.  Οι φοιτητές του προγράμματος εμβαθύνουν στις κύριες επιστημονικές περιοχές της Λογοπαθολογίας  για ...


Μαιευτική (Μεταπτυχιακό)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαιευτικής έχει ως στόχο την παροχή τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση για την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών/ τριών στο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής με έμφαση στην ...


Νοσηλευτική (Μεταπτυχιακό)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νοσηλευτική παρέχει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους Νοσηλευτές με ενδιαφέρον στην Κοινοτική Νοσηλευτική, τη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή τη Μαιευτική να εμβαθύνουν τη γνώση τους στους συγκεκριμένους τομείς καθώς επίσης να αναπτύξουν και να ...


Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών


Δημόσια Υγεία (Διδακτορικό)
Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία παρέχει στους μελλοντικούς διδάκτορες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες και τους καθιστά επαρκείς ακαδημαϊκά και ερευνητικά σε γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας προκειμένου να ενισχύσουν επάξια την τοπική και διεθνή ...


Νοσηλευτική (Διδακτορικό)
Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Νοσηλευτική έχει στόχο να εφοδιάσει τους μελλοντικούς διδάκτορες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν μία νέα γενιά υψηλού επιπέδου ερευνητών. Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Νοσηλευτική έχει σκοπό, μέσα από ...


Φυσικοθεραπεία (Διδακτορικό)
Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Φυσικοθεραπεία παρέχει στους μελλοντικούς διδάκτορες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες και τους καθιστά επαρκείς ακαδημαϊκά και ερευνητικά σε γνωστικά αντικείμενα της Φυσικοθεραπείας προκειμένου να ενισχύσουν επάξια την τοπική και διεθνή ...

Διοικητικό Προσωπικό > Τμήματα


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Παναγιώτης Παπαγεώργης Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιολογία 22713158 P.Papageorgis@euc.ac.cy
Ανδρέας Α. Ιωαννίδης Καθηγητής, Φυσική και Νευροεπιστήμες ΑΑΙ Scientific Cultural Services Ltd, Κύπρος 22713293 N/A
Constantinos Karteroliotis N/A n/a
Grigoris Bogdanis N/A n/a
Κυριάκος Κυπραίος Καθηγητής, Φαρμακολογία και Μεταβολικές Διαταραχές, Πανεπιστήμιο Πάτρας N/A N/A
Αντωνία Βλάχου Καθηγήτρια, Βιολογία Συστημάτων Καρκίνου, Ίδρυμα Βιοιατρικής Έρευνας, Ακαδημία Αθηνών (IIBEAA) N/A N/A
Κωνσταντίνος Κάτζης Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστήμη Η/Υ & Μηχανική 22713296 K.Katzis@euc.ac.cy
Ουρανία Τσιτσιλώνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ανοσολογία του Καρκίνου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών N/A N/A
Ιωάννης Τρουγκάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιολογία Συστημάτων της Γήρανσης και του Καρκίνου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών N/A N/A

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Δημήτρης Λάμνισος Προέδρος Τμήματος, Επίκουρος Καθηγητής Στατιστική 22713293 D.Lamnisos@euc.ac.cy
Ioannis Mamais 22559671 I.Mamais@euc.ac.cy
Δημήτρης Στασινόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητης, Φυσικοθεραπεια 22713044 D.Stassinopoulos@euc.ac.cy
Απόστολος Στεργιούλας Καθηγητής, Φυσικοθεραπεία 22713292 A.Stergioulas@euc.ac.cy
Σταυρούλα Ανδρεά-Αποστολίδου Καθηγήτρια, Νοσηλευτική 22713039 S.Apostolidou@euc.ac.cy
Χρυσούλα Θώδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακουολογία 22029901 C.Thodi@euc.ac.cy
Ειρήνη Πολυκάρπου Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Φυσική 22559573 I.Polycarpou@euc.ac.cy
Μαρία Χριστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια, Παθολογία Γλώσσας και Ομιλίας, Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση 22029907 M.Christopoulou@euc.ac.cy
Κώστας Κωνσταντόπουλος Επίκουρος Καθηγητής, Παθολογία Γλώσσας & Ομιλίας 22029905 C.Constantopoulos@euc.ac.cy
Μαριλέννα Θεοδώρου Λεκτορας, Ακτινοθεραπευτικη & Ακτινολογικη Ογκολογια 22713293 M.Theodorou@euc.ac.cy
Λουίζα Βωνιάτη Λέκτορας, Λογοθεραπεία 22029904 L.Voniati@euc.ac.cy
Παυλίνα Ψυχούλη Λέκτορας, Εργοθεραπεία 22559576 P.Psychouli@euc.ac.cy
Μαρία Λεωνίδου Λέκτορας, Διαχείριση Υγείας 22713293 M.Leonidou@euc.ac.cy
Μαρία Προδρόμου Λέκτορας, Νοσηλευτική 22713016 M.Prodromou@euc.ac.cy
Χρίστος Σάββα Λέκτορας, Φυσιοθεραπεία 22559400 C.Savva@euc.ac.cy

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Στέφανος Λεάνδρου Εκπαιδευτης, Τεχνολογια Της Ακτινολογιας 22559567 S.Leandrou@euc.ac.cy
Μαρία Νικολάου Εκπαιδευτρια, Νοσηλευτικη 22713197 M.Nicolaou@euc.ac.cy
Μαρία Ζουμποπούλου Εκπαιδεύτρια, Εργοθεραπεία 22559628 M.Zoumpopoulou@euc.ac.cy

Προσωπικό Εργαστηρίων/Κλινικοί Εκπαιδευτές


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ξένια Ιωακείμ Λειτουργός/Υπεύθυνη Εργαστηρίου, Πρόγραμμα Νοσηλευτικής 22559673 X.Ioakim@euc.ac.cy
Ioanna Menikou Λειτουργός/Υπεύθυνη Εργαστηρίου, Πρόγραμμα Νοσηλευτικής 22559555 I.Menoikou@euc.ac.cy
Αντώνης Κωνσταντίνου Κλινικός Εκπαιδευτής Φυσικοθεραπείας 22559400 A.Constantinou@euc.ac.cy
Χρίστος Καραγιάννη Κλινικός Εκπαιδευτής Φυσικοθεραπείας 22559400 C.Kariayiannis@euc.ac.cy
Μαρία Παυλίδου Βοηθός Εργαστηρίων 22559415 M.Pavlidou@euc.ac.cy

Adjunct Professors


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Γεώργιος Καλλέργης Adjunct Αναπληρωτής Καθηγητής, Ψυχιατρική 22559486 N/A
Γιάγκος Λαβράνος Adjunct Επίκουρος Καθηγητής, Δημοσία Υγεία 22559486 G.Lavranos@external.euc.ac.cy

Επισκέπτες Καθηγητές


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος Καθηγητής, Πολιτική και Περιβαλλοντική Μηχανική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα N/A I.Mylopoulos@external.euc.ac.cy

Διοικητικό Προσωπικό


Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ιωάννα Στάυρου Διοικητική Λειτουργός 22029900 I.Stavrou@euc.ac.cy
Φωτεινή Τσαλίκη Διοικητική Λειτουργός 22 713205 F.Tsaliki@euc.ac.cy
Φλώρα Θεοδώρου Διοικητική Λειτουργός 22713205 F.Theodorou@euc.ac.cy
Θεοδώρα Γεωργίου Λειτουργός 22 713227 T.Georgiou@euc.ac.cy
Νάσια Αλεξάνδρου Λειτουργός 22559486 N.Alexandrou@euc.ac.cy
 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα