Συνεργασίες

Tο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας, το πρώτο 100% online πανεπιστήμιο στον κόσμο, με το οποίο η Μονάδα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης διατηρεί στενή συνεργασία τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διδασκαλίας έχει αναλάβει την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που θα ασχοληθεί με τα εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα τους προσφέρει ένα πρόγραμμα 20 ECTS «e-learning course design and teaching».

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το διαπανεπιστημιακό αυτό μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει ως βασική αποστολή την επιστημονική έρευνα και κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν τους βασικότερους τομείς του δικαίου αυτού.

 

 

Tο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας τόσο σε ό,τι αφορά την από κοινού οργάνωση εξ αποστάσεως προγραμμάτων όσο και την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και δημοσιεύσεων.

 

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα