Προφίλ

Η ίδρυση της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αποτελεί ορόσημο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού για πρώτη φορά -τον Οκτώβριο του 2013- προσφέρονται πλήρως αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου να προσφέρει πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, οι οποίοι, μέχρι τώρα, λόγω γεωγραφικών, επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων περιορισμών, δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης κάποιο πρόγραμμα σπουδών. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναποκρίνεται στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση και προωθεί τις ίσες ευκαιρίες σε θέματα εκπαίδευσης, μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο αυτό περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό στοιχείο, τον εκπαιδευόμενο, και έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνσή του στο δρόμο προς τη μάθηση και τη γνώση.

 

Η επιτυχία του μοντέλου βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, στις οποίες επιδρούν τρία βασικά στοιχεία που βρίσκονται πάντα παρόντα στην εκπαιδευτική διαδικασία, έστω και με διαφορετικό βαθμό συμμετοχής κάθε φορά. Τα στοιχεία αυτά είναι η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, φοιτητών-διδασκόντων), η καθοδήγηση/μεντορισμός των φοιτητών (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, εργαλεία μάθησης).

 

Το διδακτικό προσωπικό που συνεργάζεται με τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ή εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι τους με σημαντική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και με εμπειρία και επιμόρφωση στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης. Η επιστημονική τους εγκυρότητα σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο και οι πιστοποιημένες γνώσεις τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων προγραμμάτων.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα