Κινητικότητα για Άτομα με Ειδικές Ικανότητες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες του τις δραστηριότητες. Η συμμετοχή τόσο των φοιτητών όσο και του προσωπικού με ειδικές ανάγκες σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος ενθαρρύνεται με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από τη στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες, παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα αυτά να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους. Τέτοια έξοδα μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

  • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή) και κατά τη διαμονή στο εξωτερικό αν είναι απαραίτητο
  • Ειδικές διευθετήσεις για μετακίνηση από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
  • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
  • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
  • Φροντιστής ασθενούς
  • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
  • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
  • Ειδικό διδακτικό υλικό (σύστημα “Braille”, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
  • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό με ιδιαίτερες ανάγκες, θα πρέπει να απευθύνονται με αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης, με βάση την προϋπολογισθείσα δαπάνη, στο Γραφείο Erasmus των Ιδρυμάτων τους. Η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση θα εξασφαλίζεται, μέσω των ιδρυμάτων τους, από το Ίδρυμα Διά Βίου Μάθησης, και θα διατίθεται στους δικαιούχους, στη βάση της συνήθους διαδικασίας έγκρισης και καταβολής χρηματοδότησης του Ιδρύματος.

Τα άτομα που θα εξασφαλίσουν τέτοια πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ποσά αυτά διατίθενται στη βάση πραγματικού κόστους, επομένως με την επιστροφή τους θα πρέπει να υποβάλουν στο ίδρυμά τους όλα τα αποδεικτικά για τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν. Με βάση το τελικό επιλέξιμο ποσό που θα εγκριθεί από το ίδρυμα στη βάση των αποδεικτικών που θα υποβληθούν θα καθοριστεί και το τελικό ποσό της χρηματοδότησης.

Σχετικά Αρχεία

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα