Κύπριοι Φοιτητές

Each year the Cyprus Government accepts applications to provide government funding for each academic year of full time study as follows: 
- A basic amount of € 2562,00 to all students who complete one year of full time study. 
- An amount € 3417,00 to all students who complete one year of full time study and the family has three or more children.

The government subsidy is offered provided the income of the student does not exceed € 17,086 during the respective academic year. Qualified students are Cypriot nationals, permanent resident of the republic and EU nationals. The Student Relationship Center helps eligible students with their applications

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών του φοιτητή/τριας καταβάλλεται στην οικογένεια του κρατική χορηγία ως ακολούθως:   Ποσό €2562,00 ως γενική χορηγία για όλους τους φοιτητές/τριες που συμπληρώνουν ένα ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης. ...
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου έχει καθιερώσει μέτρα οικονομικής στήριξης τα οποία προσφέρει κάθε χρόνο σε Ευρωπαίους φοιτητές χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαστές που πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Υπουργείο ...
Φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αθλητική υποτροφία, το ύψος της οποίας καθορίζεται ύστερα από σχετική αίτηση και επιλογή. Σε κάθε περίπτωση το ακριβές ποσοστό εξαρτάται από το άθλημα, την ...
Υποτροφίες Λυκείων Το Πανεπιστήμιο προσφέρει αριθμό υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017σε τελειόφοιτους μαθητές Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης.  Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται οι ακόλουθες υποτροφίες: Υποτροφίες ύψους 75% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών ...
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καθιερώσει μέτρα οικονομικής βοήθειας που προσφέρει κάθε χρόνο σε Κύπριους φοιτητές. Σπουδαστές που πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας, ορφανός, μονογονεϊκή οικογένεια κ.α., μπορούν ...

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα