Ευρωπαίοι Φοιτητές

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου έχει καθιερώσει μέτρα οικονομικής στήριξης που προσφέρει κάθε χρόνο σε Ευρωπαίους φοιτητές χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαστές που πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας, ορφανός, μονογονεϊκή οικογένεια κ.α.) μπορούν να είναι υποψήφιοι. Η οικονομική στήριξη, η οποία προσφέρεται ετησίως, καλύπτει έξοδα του φοιτητή για ένα ακαδημαϊκό έτος, ως ακολούθως:

 

  • €1,800 για ενοικίαση διαμερίσματος στη Λευκωσία (ανώτατο όριο κάλυψης)
  • €1,092 για φαγητό
  • €300 για αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων και
  • €500 για αγορά ή αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (μόνο για πρωτοετείς φοιτητές)

 

Το Κέντρο Φοιτητικών Σχέσεων του Πανεπιστημίου (Student Relationship Center) προσφέρει βοήθεια στους φοιτητές/τριες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το:

 

Κέντρο Φοιτητικών Σχέσεων
Τηλ. 00357-22-713200

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα