Πολιτική Απόσυρσης

Είναι υποχρέωση του/της φοιτήτριας να αποσύρει επίσημα το/τα μάθημά(τα) του/της στα οποία έχει εγγραφεί. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της φόρμας “Withdrawal” και η υποβολή της στο Γραφείο Εγγραφών. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η επίσημη φόρμα “Withdrawal”  , τότε ο φοιτητής/τρια παραμένει εγγεγραμμένος/η στο μάθημα(τα) με όλες τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται (ακαδημαϊκές και οικονομικές). Οι φοιτητές δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες για μάθημα από το οποίο έχουν αποχωρήσει. Όλες οι αποχωρήσεις μαθημάτων υπόκεινται στην ακόλουθη χρεωστική πολιτική διδάκτρων:

 

Αποχώρηση από το φοιτητή

Οι φοιτητές έχουν την ευθύνη να αποσύρουν επίσημα το/τα μαθήμα/τα που δεν προτίθεται να ολοκληρώσουν. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και υποβολή του ειδικού εντύπου “Withdrawal Form”, που διατίθεται και υποβάλλεται στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar). Οι φοιτητές που αποσύρουν μάθημα/τα τις ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω, θα λάβουν ως βαθμό “W” o οποίος δεν επηρεάζει το γενικό μέσο όρο (G.P.A.) του φοιτητή/τριας.

 

Η υποβολή αποχώρησης θα πρέπει να δηλώνεται:

Φθινοπωρινό και Εαρίνο Τετράμηνο: Πρώτες 10 εβδομάδες των μαθημάτων Καλοκαιρινή Περίοδος: Πρώτες 3 εβδομάδες των μαθημάτων.

 

Αποχώρηση από τον καθηγητή

΄Ενας καθηγητής/τρια μπορεί να ζητήσει την αποχώρηση ενός φοιτητή/τριας από ένα μάθημα λόγω της μη συμμετοχής και/ή ακατάλληλης εγγραφής (ο/η φοιτητήσ/τρια δεν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο μάθημα). Είναι αναγκαία η ενημέρωση του Γραφείου Εγγραφών (Office of the Registrar) από τον καθηγητή/τρια για οποιαδήποτε αποχώρηση. Η υποβολή αποχώρησης ενός φοιτητή από τον καθηγητή/τρια μπορεί να γίνει κατά τις ημερομηνίες που ισχύουν πιο πάνω όπως και στην περίπτωση της οικειοθελούς αποχώρησης από τους φοιτητές/τριες.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα