Μεταφερόμενοι Φοιτητές

Υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους ή μέρος σπουδών σε αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να εξαιρεθούν από αντίστοιχα μαθήματα του κλάδου που θα παρακολουθήσουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μειώνοντας έτσι το χρονικό διάστημα της ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Στους υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς θέματα διεθνών εξετάσεων όπως GCE A-levels ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις, μπορεί να τους χορηγηθεί μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων μεταφοράς που απονέμεται σε έναν προπτυχιακό φοιτητή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12 πιστωτικές μονάδες.

 

Για να γίνει επίσημη αξιολόγηση των μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων, ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου επικυρωμένο αντίγραφο της αναλυτικής του βαθμολογίας ή των πιστοποιητικών του. Δεκτά γίνονται τα μαθήματα που η διδακτέα ύλη συνάδει με αντίστοιχο μάθημα του πανεπιστημίου ή με μάθημα ελεύθερης επιλογής και στο οποίο ο υποψήφιος έχει εξασφαλίσει ελάχιστο βαθμό «C» ή 5/10 και άνω από ακαδημαϊκό ίδρυμα πανεπιστημιακού επιπέδου ή έχει περάσει επιτυχώς εξετάσεις επιπέδου A-Level, ECDL κλπ. Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των μεταφερομένων πιστωτικών μονάδων, δίνεται από το Γραφείο της Εισδοχής στους υποψήφιους φοιτητές επίσημη πιστοποίηση των μαθημάτων/πιστωτικών μονάδων που αναγνωρίστηκαν για μεταφορά πιστώσεων στο πτυχίο της επιλογής τους.

 

Οι μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες αναγνωρίζονται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης, Κορμού, Ειδίκευσης και Επιλογής.

 

Οι μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της Γενικής Βαθμολογίας του φοιτητή (GPA).

 

Οι κάτοχοι πτυχίου που διδάχτηκαν στην Αγγλική Γλώσσα, απαλλάσσονται από το μάθημα ENG103- Instruction in Expository Writing και COM101-Public Speaking  ή επιλεγόμενο μάθημα επικοινωνίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο 00357-22-713000 ή στο admit@euc.ac.cy

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα