Διδακτορικά Προγράμματα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για τα Διδακτορικά προγράμματα Σπουδών.

 

Για αίτηση εισδοχής σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής μαζί με το μη επιτρεπτέο τέλος εισδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την  ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής  εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
  2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή βεβαίωση αποφοίτησης.
  3. Επίσημο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ή επίσημη επιστολή πιστοποιώντας πως ο υποψήφιος αποφοίτησε επιτυχώς)
  4. Δύο Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  5. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (εάν υπάρχουν)
  6. Αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής πείρας (εάν υπάρχει)
  7. Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
  8. Μια φωτογραφία  διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
  9. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως αντίγραφα δημοσιεύσεων, βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.
  10. Αντιγραφό πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν για συνέντευξη, για την ημερομηνία της οποίας θα ενημερωθούν από την συγκεκριμένη σχολή.

 

Μόλις ο υποψήφιος φοιτητής λάβει ταχυδρομικά Επιστολή Αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να καταβάλει προκαταβολή / 1η δόση διδάκτρων στο ποσό των €850. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου:

Τ.Θ. 22006,

Τ.Κ.1516 Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ:00357-22713000-1, Φαξ:00357-22713172
Email: admit@euc.ac.cy

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα