Το Πανεπιστήμιο μας συμμετέχει ενεργά στην ψηφιακή εκπαίδευση 150 κοινοτήτων της Κυπριακής υπαίθρου

Διαπιστώνοντας ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αποτελεί πρόκληση για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τους κάτοικους της Κυπριακής υπαίθρου όπου η πρόσβαση είναι και πιο περιορισμένη, το Εθνικό Πρόγραμμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης Emathisis προσφέρει δωρεάν διαπαιδαγώγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε 150 κοινότητες.  Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Στρατηγικός Ακαδημαϊκός Συνεργάτης στο πρόγραμμα συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση και στη δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι προσαρμοσμένο στις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνεται.

Το πρόγραμμα, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου 2018 και θα έχει διάρκεια 9 μηνών, υλοποιείται από την Μονάδα Ψηφιακής Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού REACTION και την Ελληνική Τράπεζα και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος είναι η εξοικείωση του κοινού στη χρήση του διαδικτύου για τις κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά και για ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες.

Ο REACTION και η Ελληνική Τράπεζα, με την ακαδημαϊκή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι αγροτικές περιοχές υστερούν στη χρήση του διαδικτύου, ειδικά για σκοπούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αφού ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες είναι σχεδόν 5 φορές μικρότερος σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές.

Το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης Emathisis που δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων λειτουργεί μέσω ενός ειδικού εκπαιδευτικού οχήματος εξοπλισμένο με το απαραίτητο μαθησιακό και τεχνολογικό υλικό (π.χ. υπολογιστές, tablets και κινητά τηλέφωνα), επισκέπτεται 150 χωριά και έπειτα από συνεννόηση με τα κοινοτικά συμβούλια προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση στους κατοίκους. Το προσωπικό του οχήματος στελεχώνουν δυο εκπαιδευτές της Μονάδας Ψηφιακής Ανάπτυξης του Οργανισμού REACTION μαζί με τη συμμετοχή δυο φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι συμμετέχουν ως ασκούμενοι εκπαιδευτές.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.emathisis.org

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα