Προκήρυξη Θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2018 (έναρξη Σεπτέμβριος 2018) στα πιο κάτω προγράμματα:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Νομική Σχολή

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

 1. Αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από αυτό το σύνδεσμο.
 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 3. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:  8 Σεπτεμβρίου 2018
 4. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής συνέντευξης/εων.

Υποψήφιοι φοιτητές από Ελλάδα

Επισημαίνεται στους υποψήφιους φοιτητές από Ελλάδα ότι, σε περίπτωση εισδοχής τους στο πρόγραμμα, αναμένεται:

 1. Να χρειαστεί να ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ακολούθως:
  1. κατά τα δυο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά τα οποία προβλέπεται διδασκαλία 3 μαθημάτων, 1-2 φορές ανά εξάμηνο διάρκειας 2-3 ημερών κάθε φορά.
   Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο των υπόλοιπων συναντήσεων θα προσφερθεί διαδικτυακά, με τη μέθοδο hybridity.
  2. κατά την υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης
  3. κατά την τελική υποστήριξη της διατριβής.
 2. Η αρχική προσωπική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.
 3. (Συν)επιβλέπων καθηγητής κάθε διδακτορικής διατριβής θα οριστεί (και) καθηγητής από την Ελλάδα, για πρακτικούς λόγους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε:

Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου, τηλέφωνα: +357-22713000, +357-22713001 καθώς και ηλεκτρονικά στο e-mail:  admit@euc.ac.cy

 

 

Secondary Text Secondary Text Text(No Columns)

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα