Διαδικασία Αναθεώρησης Βαθμών

Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια πιστεύει ότι έλαβε βαθμό ο οποίος είναι διαφορετικός από ότι ανέμενε, τότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τον καθηγητή/ τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Αν αυτό δεν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα, τότε ο φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar). Η Γραμματεία θα διαβιβάσει το αντίγραφο της αναφοράς στον υπεύθυνο του προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι προηγουμένως δεν έγινε λάθος από τον/την καθηγητή/τρια. Εάν όντως δεν έγινε, θα αναθέσει την επανεκτίμηση της τελικής εξέτασης από άλλο καθηγητή/τρια. Στην περίπτωση μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο αξιολογήσεων όπου απαιτείται αλλαγή βαθμού, ο μέσος όρος των δύο αξιολογήσεων θα αποδοθεί ως ο τελικός βαθμός του μαθήματος. Οι αλλαγές των βαθμών που προκύπτουν από την πιο πάνω διαδικασία απαιτούν την έγκριση του υπεύθυνου προγράμματος σπουδών. Η έφεση για αναθεώρηση ενός αποτελέσματος πρέπει να υποβληθεί από τον φοιτητή/τρια εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα