Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΚΕΕ)

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΚΕΕ) ιδρύθηκε το 1991 ως ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός οργανισμός, παρέχοντας έρευνα αγοράς, κατάρτιση, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το Κέντρο τονίζει επίσης τη σημασία της ακριβούς, έγκυρης συλλογής δεδομένων, καθώς και την όσο το δυνατόν ευρύτερη ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των ερευνών του Κέντρου με άλλους φορείς και ερευνητές.

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΚΕΕ) στοχεύει στην υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό να τους στηρίξει: • Ώστε να ξεκινήσουν, να αναλάβουν και να προωθήσουν μεθοδολογικά έγκυρες έρευνες, ακολουθώντας αυστηρούς δεοντολογικούς κώδικες • Ώστε να ...
Το ΚΕΕ ακολουθεί τον επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας του μάρκετινγκ και της πρακτικής της κοινωνικής έρευνας, όπως ορίζεται από το European Society for Opinions and Marketing Research (ESOMAR) και το Market Research Society (MRS). Το ΚΕΕ και το προσωπικό του είναι μέλη των ...
The main fields of activity are Research and Training and Consulting. The Center of Applied Research undertakes activities in both the research as well as training and consulting fields.
Το Κέντρο είναι κορυφαίος πάροχος επαγγελματικών σεμιναρίων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων. Το Κέντρο βοηθά οργανώσεις στον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης μέσω έρευνας, καθώς και μέσω μέτρων που αναπτύχθηκαν από την ...
Το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων προσφέρει μια οικονομικά αποδοτική λύση στις επιχειρήσεις που αναζητούν προσαρμοσμένη εμπειρογνωμοσύνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Ειδικοί τομείς εξειδίκευσης περιλαμβάνουν νεοσύστατες επιχειρήσεις ...
Το Κέντρο στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένους ειδικούς στον τομέα τους, ενώ μέλη του προέρχονται επίσης από το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Έρευνα Το Κέντρο αναλαμβάνει έρευνες σε διάφορους τομείς   Κοινωνικοοικονομική έρευνα Ad hoc κοινωνικο-οικονομική έρευνα Κοινωνικο-οικονομικές και ερευνητικές μελέτες σε τομείς όπως ο σχεδιασμός και η δημόσια πολιτική Έρευνα στα οικονομικά και στην ...

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα