Ερευνητικά Κέντρα

Κέντρο Αριστείας

Κέντρο για τις Επιστήμες του Κινδύνου και της Λήψης Αποφάσεων (CERIDES)

Το Κέντρο για τις Επιστήμες του Κινδύνου και της Λήψης Αποφάσεων (CERIDES) είναι το πρώτο διαθεματικό και διασχολικό Κέντρο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το Κέντρο εφαρμόζει οριζόντιες πρακτικές για τη μελέτη και έρευνα στα αντικείμενα των επιστημών του κινδύνου και της λήψης αποφάσεων.  Το Κέντρο διευθύνεται από τον Καθ. Γιώργο Μπούστρα, Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. (CERIDES http://cerides.euc.ac.cy/)

 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κέντρο για την Αειφόρο Διαχείριση του Τουρισμού, Αθλητισμού και Εκδηλώσεων (CESMATSE)

Το Κέντρο για την Αειφόρο Διαχείριση του Τουρισμού, Αθλητισμού και Εκδηλώσεων είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο που επικεντρώνεται στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Το Κέντρο διευθύνει ο Δρ. Νικόλαος Μπούκας, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. (http://cesmatse.weebly.com/)

Performance Enterprise Accelerator & Knowledge Innovation Center (EUC-PEAK)

Το Κέντρο Καινοτομίας EUC-PEAK στοχεύει στην έρευνα, υποστήριξη και επιτάχυνση των προσπαθειών της επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικής καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης. Το Κέντρο Καινοτομίας συνεργάζεται με τοπικές ΜΜΕ, τη βιομηχανία, φοιτητές, οργανωμένα σύνολα και δημόσιο τομέα για να ενθαρρύνει την υιοθέτηση επιχειρηματικής νοοτροπίας, πρακτικών και δεξιοτήτων και να προωθήσει την έρευνα και ανάπτυξη υψηλού επιπέδου σε αυτόν τον τομέα, όπως επίσης και στην υιοθέτηση της έρευνας από την επιχειρηματική κοινότητα. Το EUC-PEAK διευθύνεται από την Dr. Simona Mihai-Yiannaki, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (EUC-PEAK http://euc-peak.euc.ac.cy/)

 
Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας αποτελεί μια συνεργασία του Τμήματος Επιστημών Αγωγής και του Προγράμματος Εργοθεραπείας. Το εργαστήριο εστιάζει στην διαθεματική φύση του πεδίου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, και στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων και αποδοτικών προσεγγίσεων στην έρευνα, διδασκαλία,  μάθηση και αποκατάσταση με την χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας για άτομα με αναπηρίες όλων των ηλικιών. Το Εργαστήριο διευθύνεται από την Δρα Κατερίνα Μαύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης και Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.

Κέντρο Μελέτης Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας  (CSCA)

Το Κέντρο Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας διευκολύνει, συντονίζει και πραγματοποιεί πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με τα παιδιά και τους εφήβους. Το Κέντρο είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα του Πανεπιστημίου και διευθύνεται από τον Καθ. Σπύρο Σπύρου της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (http://www.csca.org.cy)

Ερευνητικό Εργαστήριο για την Υποστηριζόμενη από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας Εκπαίδευση (ICTEE)

Βασικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η προώθηση της ευφυούς χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής στη διδασκαλία και τη μάθηση, μέσω της εκπόνησης υψηλής ποιότητας έρευνας η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε καινοτομικές εφαρμογές και βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το εργαστήριο διευθύνει η Καθ. Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ICTEE ictee.euc.ac.cy)

Εργαστήριο Πολιτιστικών Σπουδών και Σύγχρονης Τέχνης  (CSCAlab)

Το Εργαστήριο Πολιτιστικών Σπουδών και Σύγχρονης Τέχνης είναι μοναδικό στην αποστολή του να διεξάγει καινοτόμες και πρωτοποριακές έρευνες που συνδυάζουν διαφορετικούς τομείς και περιοχές μελέτης, όπως η ιστορία της τέχνης, η μουσειολογία, οι επιμελητικές πρακτικές, και οι σπουδές πολιτισμού και νέων μέσων. Το CSCA διευθύνεται από την Δρ. Έλενα Στυλιανού, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. (CSCAlab https://www.cscalab.com/)

Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών

Η Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών ιδρύθηκε το 2010 στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος της είναι να συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς φορείς στην Κύπρο – δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, κοινότητες εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες – ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση των απαραίτητων βάσεων για την ενθάρρυνση εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων στην έρευνα, τη διδασκαλία και μάθηση στην εκπαίδευση για STEM. Η ομάδα διευθύνεται από τον Δρ. Λουκά Λουκά, Ph.D., Αναπληρωτή Καθηγητή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.

 

Ιατρική Σχολή

School of Medicine Research Center (SMRC)

The overall objective of the newly established SMRC is to conduct basic and translational biomedical research on diseases prevalent in Cyprus and the surrounding regions (Eastern Mediterranean and Middle East). Specifically, the Centre focuses on Cancer Biology, Cardiovascular Biology, Genetics and Genomics, Neurodegenerative diseases and Rehabilitation, Endocrinology, Obesity and Diabetes, Infectious Diseases, Environmental Diseases, and Stress and stress-related diseases. SMRC is directed by Prof. Anastasis Stephanou of the School of Medicine.

 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Αστροφυσική και Ομάδα Πληροφορικής Υψηλής Απόδοσης (AHPC)

Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε το 2012 και διεξάγει πρωτοποριακή εργασία στην Αστροφυσική και στον παράλληλο υπολογισμό. Η ομάδα έχει ένα διακεκριμένο δίκτυο διεθνών συνεργατών και διευθύνεται από τον Καθ. Ανδρέα Ευσταθίου, Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. (http://ahpc.euc.ac.cy/)

Κέντρο Μελέτης Παιχνιδιών

Το Κέντρο Μελέτης Παιχνιδιών διεξάγει έρευνα για τις διάφορες πτυχές των παιχνιδιών, από την επίδρασή τους στην κοινωνία έως τη δημιουργία του σχεδιασμού του παιχνιδιού και τις αρχές αξιολόγησης και τις κατευθυντήριες γραμμές. Το Κέντρο διευθύνει ο Δρ. Γεώργιος Χρίστου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (http://games.euc.ac.cy/)

Ερευνητικό Κέντρο Μυοσκελετικών και Αθλητικών Τραυματισμών Κύπρου (CYMUSTREC)

Το Ερευνητικό Κέντρο Μυοσκελετικών και Αθλητικών Τραυματισμών Κύπρου (CYMUSTREC) διεξάγει έρευνα στους τομείς των αθλητικών και των μυοσκελετικών τραυματισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιδημιολογία, την αιτιολογία, την αποκατάσταση (θεραπεία) και την πρόληψη τέτοιων τραυματισμών. Το CYMUSTREC διευθύνεται από τον Δρ. Δημήτρη Στασινόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών Υγείας.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα