Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Μήνυμα από το Κοσμήτορα

Η Σχολή μας, η Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αποτελεί μια πρωτοπόρα στην Κύπρο και εκτός των συνόρων της Σχολής, στους τομείς της Εκπαίδευσης, των Παιδαγωγικών Επιστημών, των Τεχνών, του Σχεδιασμού, της Μουσικής, και των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η Σχολή μας αποτελείται από τέσσερα Τμήματα, το Τμήμα Τεχνών, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, το Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών και το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Συμπεριφοράς, τα οποία προσφέρουν τετραετή προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, μεταπτυχιακά προγράμματα (τόσο με συμβατική όσο και με εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση), καθώς και διδακτορικές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, τη Μουσική Παιδαγωγική και την Ψυχολογία. Τη Σχολή χαρακτηρίζει το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό περιβάλλον, η παραγωγή καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στα συναφή επιστημονικά πεδία, καθώς και οι σημαντικές παρεμβάσεις στην τοπική Κυπριακή κοινωνία.

Στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειάς μας για διαφοροποίηση από άλλα παρόμοια προγράμματα που προσφέρονται στην ελληνόφωνη και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, έχουμε σχεδιάσει και προσφέρουμε καινοτόμες κατευθύνσεις σπουδών. Παράλληλα, η ποικιλομορφία της επιστημονικής γνώσης, της εξειδίκευσης και εμπειρίας που χαρακτηρίζει το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, διασφαλίζει την παροχή άριστης εκπαίδευσης και κατάρτισης των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών μας, αλλά και την εντρύφησή τους σε ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα επιστημονικών πεδίων και έρευνας στους τομείς των Τεχνών, των Επιστημών της Αγωγής, και των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Επιπρόσθετα, με τη συμβολή των επιστημονικών συνεργατών και ειδικών επιστημόνων της Σχολής, την ύπαρξη σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας και καινοτόμων ερευνητικών εγκαταστάσεων και εργαστηρίων, καθώς και τη χρήση τόσο των εκτεταμένων υποδομών τεχνολογίας, όσο και της βιβλιοθήκης που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές και φοιτήτριές μας υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, και μέσα από τη μακροπρόθεσμη φοιτητοκεντρική προσέγγιση του Πανεπιστημίου μας, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για μια πορεία ακαδημαϊκής καταξίωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι φοιτητές και φοιτήτριές μας παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε ευρωπαϊκά και τοπικά ερευνητικά προγράμματα και έχουν ποικίλες ευκαιρίες κινητικότητας όπως και το ακαδημαϊκό μας προσωπικό. Η αριστεία στην εκπαίδευση, καθώς και η ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρεται στους/στις φοιτητές/τριές μας αποσκοπεί στην προετοιμασία τους για το μελλοντικό τους ρόλο ως επαγγελματιών, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, γλωσσολόγων, κοινωνικών λειτουργών, και ερευνητών/τριών. Είναι σαφές σήμερα ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής μας εκτιμούν ιδιαίτερα την εμπειρία τους εδώ, διατηρώντας έναν ισχυρό δεσμό με τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, ακόμα και μετά την αποφοίτησή τους.

Σας καλωσορίζουμε στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Καθ. Μάριος Βρυωνίδης

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα