Έρευνα

Η Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής αποτελείται από δύο Τμήματα, το Τμήμα Τεχνών και Επιστημών Αγωγής.

Τα δύο Τμήματα στελεχώνει ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο τυγχάνει αναγνώρισης τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, με τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και με την πολύμορφη εμπλοκή του σε πληθώρα δραστηριοτήτων, συμβάλλει ενεργά στην εκπλήρωση του οράματος της Σχολής για πανεπιστημιακές σπουδές ανθρωπιστικού χαρακτήρα και ερευνητικής αριστείας.

Ερευνητικό Προφίλ Οι ερευνητικές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα του Τμήματος Επιστημών Αγωγής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε σχέση με την εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη μάθηση, και συγκεκριμένα στα πεδία: Νέες τεχνολογίες μάθησης και ...
Ερευνητικό Προφίλ Οι ερευνητικές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα του Τμήματος Τεχνών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε σχέση με την Μουσική, τις Εικαστικές και τις Γραφικές Τέχνες, και συγκεκριμένα στα πεδία: Σύγχρονη Μουσική Μουσική ...

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα