Προφίλ Σχολής

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη και μοναδική αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο, αναγνωρισμένη από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η ισοτιμία για την Ελλαδα έχει κριθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Η Νομική Σχολή προσφέρει και τα τρεία επίπεδα σπουδών προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού επιπέδου.

Στο προπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται τα προγράμματα «Νομική (LLB)», «Νομική – Ελληνικό Δίκαιο (LLB)» και «Νομική – Κυπριακό Δίκαιο (LLB)».

Στο μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται το πρόγραμμα «Νομική (LLM)» με τρεις κατευθύνσεις: Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο και Δημόσιο Δίκαιο».

Προσφέρονται επίσης διδακτορικό πρόγραμμα στο «Νομική (Ph.D.)».

Το πτυχίο της Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει τύχει επίσημης αναγνώρισης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Νομικών Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης του πτυχίου τους στη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εγγραφή τους στα μητρώα ασκουμένων των Κυπριακών Δικηγορικών Συλλόγων. Η αναγνώριση του πτυχίου Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επίσημα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας http://www.law.gov.cy Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής είναι αναγνωρισμένα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα. Ι

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα