Προφίλ Σχολής

Η Σχολή προσφέρει πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών και αποτελείται από τρία Τμήματα:

 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής έχει επιδείξει σημαντικό έργο στη διδασκαλία και στην έρευνα. Και τα δυο τμήματα της Σχολής διατηρούν πολύτιμες συνεργασίες με επαγγελματικά σώματα, ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς πράγμα που ενδυναμώνει τους τομείς πρακτικής άσκησης που διακρίνει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων της Σχολής, αλλά και τις απαιτήσεις για επαγγελματική αναγνώριση που είναι άμεσα αλληλένδετο με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της Σχολής.  Τα προγράμματα των Επιστημών Υγείας προσφέρουν στους σπουδαστές τη δυνατότητα απόκτησης υψηλού επιπέδου θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων καθώς επίσης κλινικών δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορούν να ασκούν αυτόνομα το επάγγελμά τους, ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες της υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το πρόγραμμα Νοσηλευτικής προσφέρει μια ολοκληρωμένη επιστημονική μόρφωση, που συνδυάζει τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4600 ωρών θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, όπως προνοεί ο Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος και η Ευρωπαϊκή Οδηγία.  Tο Πτυχίο Νοσηλευτικής (Bachelor of Science) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Τίτλου «Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής», έχει γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία “Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων”. Με δεδομένη την αναγνώριση αυτή, οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη απόφοιτοι Νοσηλευτές έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, γηροκομεία, κέντρα υγείας και αποκατάστασης και αλλα.

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και στην Ελλάδα που προσφέρει πτυχίο Φυσικοθεραπείας. Το πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας προσφέρεται στα ελληνικά.

 

Τα πτυχία της Σχολής Θετικών Επιστημών είναι πλήρως αναγνωρισμένα και από τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα. Για παράδειγμα, τα προγράμματα “Πληροφορική” και “Mηχανική Ηλεκτρονικών Yυπολογιστών” από το Εμπορικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το πρόγραμμα  “Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπείαα” από το Συμβούλιο Eγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου και το πρόγραμμα “Διατροφή-Διαιτολογία” από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα