Εργαστήρια

Εργαστήριο Βοτανικής, Ζωολογίας και Φαρμακογνωσίας

Το εργαστήριο Βοτανικής, Ζωολογίας και Φαρμακογνωσίας χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διαφόρων προγραμμάτων στο Τμήμα Επιστημών Ζωής για την εργαστηριακή διδασκαλία μαθημάτων όπως Βοτανική, Φυσιολογία Φυτών, Ζωολογία Ι, Ζωολογία ΙΙ, Θαλάσσια Βιολογία, και Φαρμακογνωσία. Το εργαστήριο έχει μέγεθος περίπου 65 m2 και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 18 φοιτητές για κάθε εργαστηριακό τμήμα. Περιλαμβάνει τα απαραίτητα όργανα και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή ενός ευρέως φάσματος τεχνικών στα αντίστοιχα θεματικά πεδία, όπως μικροσκόπια με κάμερα, οπτικά μικροσκόπια, στερεομικροσκόπια, προκατασκευασμένα ζωικά και φυτικά καθώς και προπλάσματα, κλίβανος ειδικών συνθηκών για την καλλιέργεια φυτών με ρύθμιση φωτός και θερμοκρασίας, προηγμένο φθορισμόμετρο χλωροφύλλης συνεχούς διέγερσης, χλωροφυλλόμετρο, φουρνάκι ξήρανσης, απαγωγό θάλαμο, συσκευή απόσταξης, γουδί και γουδοχέρι, ζυγό ακριβείας, υδατόλουτρο, φυγόκεντρο, συστήματα ανάδευσης υπό θέρμανση και vortex καθώς και ψυγείο 40C. Επίσης, το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μοντέρνα διδακτικά μέσα όπως υπολογιστές, προβολέα και οθόνη προβολής.

Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Το εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακευτικής Τεχνολογίας χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των φοιτητών Φαρμακευτικής στα σχετικά αντικείμενα. Το εργαστήριο έχει επιφάνεια περίπου 60 m2 και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 18 φοιτητές για κάθε εργαστηριακό τμήμα. To εργαστήριο διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μπορεί να λειτουργήσει ως εργαστήριο πιλοτικής έρευνας, ανάπτυξης και ελέγχου φαρμακοτεχνικών μορφών και γαληνικών σκευασμάτων. Περιλαμβάνει συσκευές κοκκιοποίησης, κοσκινίσματος και ξήρανσης, αυτόματη περιστροφική δισκιοποιητική μηχανή, συσκευές ανάμιξης στερεών, ημιστερεών και υγρών μορφών, μηχανή παρασκευής υποθέτων, συσκευές παρασκευής καψουλών. Πρόσθετος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος για τη διεξαγωγή ελέγχων της Φαρμακοποιίας για: αποσάρθρωση, διάλυση, ευθρυπτότητα, σκληρότητα, ομοιομορφία βάρους. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει απαγωγό θάλαμο, κλίβανο, ζυγούς υδατόλουτρα, θερμαντικές πλάκες και vortex. Τέλος, το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μοντέρνα διδακτικά μέσα όπως υπολογιστές, προβολέα και οθόνη προβολής.

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας και Ανάλυσης

Το εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας και Ανάλυσης είναι ειδικά εξοπλισμένο για την εκπαίδευση των φοιτητών των προγραμμάτων Φαρμακευτικής και Βιολογικών Επιστημών στις σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές της Οργανικής, Φαρμακευτικής και Αναλυτικής Χημείας. Οι φοιτητές εξασκούνται στις κλασσικές υγροχημικές μεθόδους και αποκτούν εμπειρία στη εφαρμογή ενόργανων τεχνικών μεταξύ των οποίων: Ποτενσιομετρία, Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης, Φασματοφωτομετρία Ορατού και Υπερύθρου, Πολαριμετρία, Φλογοφωτομετρία, Φθορισμομετρία.

Εργαστήρια Νοσηλευτικής

Τα Εργαστήρια Νοσηλευτικής έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν στους φοιτητές νοσηλευτικής ευκαιρίες για απόκτηση των απαραίτητων νοσηλευτικών δεξιοτήτων για τη σωστή άσκηση του επαγγέλματος. Τα Εργαστήρια υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τις κλινικές πτυχές του προγράμματος σπουδών της νοσηλευτικής. Επίσης, παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα διαδραστικής μάθησης, διδασκαλίας σε μικρές ομάδες καθώς επίσης εξατομικευμένη διδασκαλία. Στους φοιτητές παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και κλινικές αξιολογήσεις οι οποίες προσδίδουν πρόσθετο όφελος στην κάλυψη των μαθησιακών τους στόχων. Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με κρεβάτια, ανθρώπινα προπλάσματα ενήλικων, παιδιών και βρεφών, ειδικό εξοπλισμό εκπαίδευσης με προσομοιωτές ανθρώπινων φυσιολογικών λειτουργιών όπως είναι οι καρδιακοί ήχοι και η αναπνοή. Περιλαμβάνονται επίσης κινητές μονάδες για ετοιμασία φαρμακευτικής αγωγής, μοντέλα και αντλίες ενδοφλέβιας πρόσβασης, εξοπλισμό επείγουσας ανταπόκρισης σε κρίσιμα περιστατικά προσομοίωσης καρδιακών / αναπνευστικών συμβάντων, και διάφορα άλλα μέσα πρακτικής εξάσκησης.

Εργαστήριο Επιστήμης της Άσκησης και Ανθρώπινης Απόδοσης

Το Εργαστήριο Επιστήμης της Άσκησης και Ανθρώπινης Απόδοσης (Αθλητικό Εργαστήριο) εξυπηρετεί και υποστηρίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Αθλητική Επιστήμη, της Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία και Διαιτολογία – Διατροφολογία. Περιλαμβάνει άριστης ποιότητας και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την αξιολόγηση και προαγωγή της ανθρώπινης λειτουργικής ικανότητας και πληθώρας παραμέτρων αθλητικής απόδοσης. Συγκεκριμένα διαθέτει εξοπλισμό αξιολόγησης της ανθρώπινης σωματοδομής και σύστασης, της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας σε ηρεμία και άσκηση, των διαφόρων παραμέτρων δύναμης και ταχύτητας, της ευλυγισίας και ευκινησίας καθώς επίσης διαφόρων αθλητικών δεξιοτήτων. Κατά την πραγματοποίηση αξιολογήσεων απόδοσης σε αθλητές προσδιορίζονται επίσης διάφορες αιματολογικές, ανοσολογικές και βιοχημικές παράμετροι μέσω διαδικασιών ρουτίνας. Ο εξοπλισμός του καλύπτει ευρεία γκάμα αθλημάτων ξηράς και υγρού στοιχείου τα οποία διεξάγονται σε ατομική ή ομαδική βάση καθώς επίσης εξυπηρετεί αθλούμενα άτομα του ευρέως πληθυσμού και αθλούμενους με χρόνια νοσήματα. Το εργαστήριο έχει προσφέρει υπηρεσίες σε διακεκριμένους Κύπριους και ξένους αθλητές ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στο τομέα του Αθλητισμού και των Επιστημών Υγείας με προϋπολογισμό πέραν των €2.000.000.

Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής

Το Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής είναι αδειοδοτημένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς από την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες που είναι η Αρμόδια Εθνική Αρχή για την ακτινοβολία. Είναι σχεδιασμένο με βάση το μοντέλο ενός σύγχρονου ακτινολογικού τμήματος και διαθέτει εξοπλισμό που καλύπτει βασική ακτινολογία, οδοντιατρική ακτινολογία, μαστογραφία, DEXA και υπέρηχο. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα  εκπαίδευσης με την ύπαρξη ψηφιακού εμφανιστηρίου και αυτόματου εμφανιστηρίου σε σκοτεινό θάλαμο, τόσο σε αναλογικές όσο και σε ψηφιακές μεθόδους παραγωγής ορθών κλινικών απεικονίσεων. Στο εργαστήριο χρησιμοποιείται ανθρωπόμορφο ομοίωμα για παραγωγή ιατρικών απεικονίσεων.

Εργαστήριο Βιολογίας / Μικροβιολογίας

Το Εργαστήριο Βιολογίας / Μικροβιολογίας είναι σχεδιασμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας, όπως είναι το πρότυπο ISO17025, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι ασκήσεις του εργαστηρίου πραγματοποιούνται και διεξάγονται με ασφάλεια και ότι τα αποτελέσματα των πειραμάτων είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Το Εργαστήριο προσφέρει συνθήκες βιοασφάλειας επιπέδου 2 (BSL2).

Αποτελείται από μια κυρίως αίθουσα χωρητικότητας 16 φοιτητών και δύο βοηθητικά δωμάτια: ένα δωμάτιο προετοιμασίας κι ένα δωμάτιο αποστείρωσης, που συμμορφώνονται με την αρχή της «μη επιστροφής» του υλικού. Επίσης, το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα καλλιέργειας, αντιδραστήρια, μικροοργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς ιστούς και εξοπλισμό από γυαλί. Χρησιμοποιείται στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Επιστημών Υγείας για την εργαστηριακή εκπαίδευση σε εισαγωγικά και προχωρημένα μαθήματα Βιολογίας και Μικροβιολογίας. 

Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας

Το εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διαφόρων προγραμμάτων στο Τμήμα Επιστημών Ζωής, Υγείας καθώς και από τη Σχολή Ιατρικής για την εργαστηριακή διδασκαλία μαθημάτων όπως Εισαγωγή στη Βιολογία, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας και Ανοσολογίας. Το εργαστήριο έχει μέγεθος περίπου 85 m2 και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 18 φοιτητές για κάθε εργαστηριακό τμήμα. Είναι σχεδιασμένο και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα και εξοπλισμό με σκοπό τη διεξαγωγή διαφόρων εργαστηριακών τεχνικών βασισμένες στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στα πεδία της Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν θαλάμους κυτταροκαλλιεργειών συνεχούς ροής επιπέδου βιοασφάλειας ΙΙ, κλίβανους CO2 για καλλιέργεια κυττάρων με έλεγχο επιπέδων O2, κλίβανους επώασης και καλλιέργειας βακτηρίων, παγομηχανή, ψυχόμενες φυγοκέντρους, απαγωγό θάλαμο, συσκευές ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων, μηχανήματα PCR και PCR «πραγματικού χρόνου», σύστημα απεικόνισης νουκλεϊκών οξέων σε πήκτωμα αγαρόζης ή πρωτεϊνών σε μεμβράνη, σύστημα ELISA, σπεκτροφωτόμετρο UV, οπτικά μικροσκόπια, ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού με κάμερα, ζυγό ακριβείας, συστήματα ανάδευσης υπό θέρμανση, φούρνο μικροκυμάτων, δεξαμενή υγρού αζώτου καθώς και ψυγεία 40C, -200C και -800C. Τέλος, το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μοντέρνα διδακτικά μέσα όπως υπολογιστές, προβολέα και οθόνη προβολής.

Εργαστήριο Διατροφικής Αξιολόγησης - Κλινικής Διαιτολόγια - Εργαστήριο Ανθρωπομετρίας - Σύστασης Σώματος

Το Εργαστήριο αυτό περιλαμβάνει εξοπλισμό για αξιολόγηση της σύστασης του σώματος όπως: Ζυγαριές και μέτρηση ύψους, μέτρηση πτύχωσης του δέρματος, μέτρηση της περιφέρειας της μέσης, του ισχίου και της κεφαλής, βιοηλεκτρική εμπέδηση για μετρήσεις της σύστασης του σώματος, προπλάσματα τροφίμων, ζυγαριές και κύπελλα μέτρησης τροφίμων, κουτάλια και άλλα δοχεία μέτρησης, πίνακες σύστασης τροφίμων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διατροφικά προγράμματα για διατροφικές αξιολογήσεις. 

Μεταβολική Κουζίνα

Μια συνηθισμένου τύπου μεγάλη κουζίνα με 3 φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων, πλυντήριο πιάτων, 2-3 ψυγεία και ψυκτικό θάλαμο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν αποκτήσει δεξιότητες στην ετοιμασία εξειδικευμένων μενού σύμφωνα με την κατάσταση της υγείας του κάθε ατόμου, διατροφικά ισορροπημένων και ελκυστικών (εμφάνιση, γεύση, μυρωδιά), καθώς και στην τήρηση προτύπων υγείας και ασφάλειας στην κουζίνα (π.χ. HACCP – Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). 

Εργαστήριο Φυσικής

Το Εργαστήριο Φυσικής μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 15 φοιτητές. Είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για τη διεξαγωγή μιας σειράς πειραμάτων σε θέματα μηχανικής, κυμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και οπτικής. Οι φοιτητές χωρίζονται σε 3-4 ομάδες και εργάζονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά πειράματα. Κάποια από τα πειράματα είναι πειράματα επίδειξης. Το κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή και μια σειρά μέσων, για τη διεξαγωγή των ψυχολογικών δοκιμών που απαιτούνται για τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στα πλαίσια των ψυχολογικών πειραμάτων που διεξάγονται στο Εργαστήριο. 

Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας

Οι φοιτητές του Κλάδου Φυσικοθεραπείας κάνουν την πρακτική τους άσκηση και αφομοιώνουν τη θεωρητική γνώση μέσα από την εφαρμογή των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε αριθμό εξειδικευμένων εργαστηρίων. Όλα τα εργαστήριά μας διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, εφαρμόζουν τα αυστηρότερα επιστημονικά και εργονομικά πρότυπα για προστασία των χρηστών και είναι σε θέση να καλύψουν πλήρως όλα τα διδασκόμενα μαθήματα.

Σήμερα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια με τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους:

 • Εργαστήριο Κινησιολογίας και Θεραπείας της Άσκησης: Ισοκινητικό δυναμόμετρο CYBEX HUMAC NORM, δίσκοι αξιολόγησης της ισορροπίας, ηλεκτρονικά δυναμόμετρα χειρός, σταθμοί άσκησης, γωνιόμετρα, σταθμοί άσκησης με theraband, ασταθείς δίσκοι για ιδιοδεκτικότητα, βάρη, ελαστικές ζώνες, βοηθήματα βάδισης και μπάλες γυμναστικής.
 • Εργαστήριο Ηλεκτροθεραπείας: Ρεύματα-υπέρηχοι, βραχέα κύματα, μικροκύματα, μαγνητικά πεδία, μηχανική έλξη, εξοπλισμός κρυοθεραπείας και θερμοθεραπείας, παραφινοθεραπεία, λέιζερ, εξοπλισμός για αναλγησία, TENS, γαλβανικά-φαραδικά ρεύματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα κρεβάτια, ξύλινα κρεβάτια και καρέκλες.
 • Εργαστήριο Θεραπείας με Χειρισμούς: Δέκα ηλεκτρικά κρεβάτια για θεραπεία με χειρισμούς και τεχνικές μασάζ.

Εργαστήριο Ηλεκτροθεραπείας

Το εργαστήριο Ηλεκτροθεραπείας προσφέρει τη δυνατότητα σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές να εφαρμόζουν όλες τις μορφές του ρεύματος και να εκπαιδεύονται στην ηλεκτροθεραπεία συγκεκριμένων μυοσκελετικών και νευρολογικών παθολογιών. Επιπρόσθετα, το εργαστήριο Ηλεκτροθεραπείας προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν το μηχανισμό επίδρασης του ρεύματος στην παθολογία και τον πόνο και να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την κατάλληλη ηλεκτροθεραπευτική μέθοδο στηριζόμενοι στις επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες (evidence-basedresearch). Επίσης, οι φοιτητές εκπαιδεύονται να αναπτύσσουν ως θεραπευτές κριτικό τρόπο σκέψης με στόχο την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών δεξιοτήτων για την παροχή της συγκεκριμένης Φυσικοθεραπευτικής φροντίδας. Το εργαστήριο Ηλεκτροθεραπείας είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μηχανήματα ηλεκτροθεραπείας όπως συσκευή συμπίεσης κρυοθεραπείας, Θεραπευτικούς Υπέρηχους, Συσκευή Shockwave, Παραφινόλουτρο, Συσκευή Shockwave EMS, Συσκευές Διαθερμίας, Μηχάνημα Biofeedback κα.

Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας είναι σχεδιασμένο και άρτια εξοπλισμένο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις κύριες μορφές εμπειρικής έρευνας, ενώ διαθέτει εξοπλισμό αιχμής. Μερικές από τις συσκευές του εργαστηρίου είναι οι εξής:

 • Συσκευή ανίχνευσης βλέμματος (Eye-tracker) με λογισμικό PC Eye Tracker.
 • Aνιχνευτής γαλβανικής απόκρισης του δέρματος.
 • Ψηφιακός παλμογράφος με λογισμικό Logger Pro Data Acquisition Software.
 • Λογισμικό για την εκμάθηση πειραματικών εφαρμογών από τη Γνωστική Ψυχολογία.
 • Μια τηλεόραση με 1 βίντεο, 2 κάμερες, 1 LCD προβολέα, 1 ψηφιακό mixer ήχου, 1 video-server με 2 οθόνες, 3 ψηφιακές συσκευές εγγραφής, και τουλάχιστον 3 μικρόφωνα.
 • Τρεις φορητούς υπολογιστές με διαδραστική οθόνη που επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή των δεδομένων κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων Computer Assisted Telephone.
 • Στο Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας υπάρχει επίσης Λογισμικό πειραματικού σχεδιασμού και συλλογής δεδομένων E-Prime.
 • Τρεις προσωπικοί υπολογιστές, συνδεδεμένοι με τις υπόλοιπες μονάδες πληροφορικής στην πανεπιστημιούπολη, και εξοπλισμένοι με πακέτα λογισμικού αυτοματοποίησης γραφείου (επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, πακέτα παρουσίασης).

 

Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας Και Ψυχοθεραπείας

Το Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας αποτελείται από δύο ηχομονωμένα δωμάτια τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με έναν καθρέφτη διπλής κατεύθυνσης. Το ένα δωμάτιο χρησιμοποιείται ως χώρος παρατήρησης και δοκιμής (Τμήμα Α), ενώ το δεύτερο ως χώρος θεραπείας (Τμήμα Β). Τα άτομα στο χώρο παρατήρησης και δοκιμής (τμήμα Α), μπορούν να παρακολουθούν τι εκτυλίσσεται στον χώρο θεραπείας (Τμήμα Β) μέσα από τον καθρέφτη διπλής κατεύθυνσης. Ο χώρος παρατήρησης/δοκιμής (τμήμα Α) είναι εξοπλισμένος

με 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό και λογισμικό χρήσιμο στην κλινική παρακολούθηση και προβολή των καταγεγραμμένων βίντεο από τις κλινικές συνεδρίες. O χώρος θεραπείας (Τμήμα Β) διαθέτει οπτικοακουστικές συσκευές για την καταγραφή θεραπευτικών συνεδριών. Επιπλέον, το εργαστήριο χρησιμοποιείται για ψυχολογική αξιολόγηση. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτει ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση των γνωστικών και συναισθηματικών λειτουργιών, καθώς και παραμέτρων προσωπικότητας και κοινωνικοποίησης.

Εργαστήρια Ψυχολογίας

Το πρόγραμμα Ψυχολογίας υποστηρίζεται από δύο εργαστήρια που δίνουν στους φοιτητές την ευκαιρία να παρατηρούν δραστηριότητες και να διεκπεραιώνουν καθήκοντα και εργασίες σε περιβάλλον εργαστηρίου. Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας χρησιμοποιείται επίσης για την εφαρμογή πραγματικών ερευνητικών προγραμμάτων σε εξέλιξη. Και τα δύο εργαστήρια βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι εξοπλισμένα με αριθμό συσκευών και ψυχομετρικών εργαλείων. Ανάμεσα στα δύο εργαστήρια υπάρχει μερική λειτουργική επικάλυψη ως προς τον χώρο και τα υλικά. Παραμένουν, ωστόσο, διαφοροποιημένα ως προς τη χρήση, το κοινό-στόχο και το πρόγραμμά τους. Ο εξοπλισμός εκσυγχρονίζεται διαρκώς ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ανάγκες του διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, τα δύο εργαστήρια είναι τα εξής:

 1. Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας / Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας

Διατίθεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:

1. Τρεις προσωπικοί υπολογιστές, συνδεδεμένοι με τις υπόλοιπες μονάδες πληροφορικής της πανεπιστημιούπολης, και εξοπλισμένοι με πακέτα λογισμικού αυτοματοποίησης γραφείου (επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, πακέτα παρουσίασης).

2. Συσκευή ανίχνευσης βλέμματος και Λογισμικό PC Eye Tracker.

3. Ανιχνευτής γαλβανικής απόκρισης του δέρματος.

4. Ψηφιακός παλμογράφος με Λογισμικό Συλλογής Δεδομένων Logger Pro Data Acquisition.

5. Εργαστήριο Γνωστικών και Συναισθηματικών Λειτουργιών (Λογισμικό για την εκμάθηση πειραματικών εφαρμογών από τη Γνωστική Ψυχολογία).

6. Μια τηλεόραση με 1 βίντεο και 2 κάμερες, 1 προβολέας LCD, 1 ψηφιακός επεξεργαστής ήχου, και τουλάχιστον 3 επιτραπέζια μικρόφωνα στην αίθουσα της ομάδας εστίασης.

7. Στο Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας υπάρχει επίσης Λογισμικό πειραματικού σχεδιασμού και συλλογής δεδομένων E-Prime.

      B. Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας

Το Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας αποτελείται από δύο ευρύχωρα, ηχομονωμένα δωμάτια. Το ένα δωμάτιο χρησιμοποιείται ως Χώρος Παρατήρησης (Τμήμα Α), ενώ το δεύτερο ως Χώρος Συλλογής Δεδομένων (Τμήμα Β). Τα άτομα στον Χώρο Συλλογής Δεδομένων (Τμήμα Β) μπορούν να παρακολουθούν τι εκτυλίσσεται στον Χώρο Παρατήρησης (Τμήμα Α) μέσα από καθρέφτη διπλής κατεύθυνσης. Ο Χώρος Παρατήρησης (Τμήμα Α) είναι εξοπλισμένος με 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, πρόσβαση στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και πρόσβαση σε λογισμικό συναφές με την ψυχολογία.

Στον Χώρο Παρατήρησης (Τμήμα Α) βρίσκεται επίσης συσκευή ανίχνευσης βλέμματος (eye tracking device). Ο Χώρος Συλλογής Δεδομένων (Τμήμα Β) είναι εξοπλισμένος με τις υπόλοιπες συσκευές και το λογισμικό που περιγράφεται πιο πάνω. Επιπρόσθετα, στο Τμήμα Β υπάρχει αρχειοθήκη με διάφορα ψυχομετρικά τεστ, για σκοπούς αξιολόγησης της διάνοιας, της προσωπικότητας, της ανάπτυξης, της μνήμης, των γνωστικών λειτουργιών, της μάθησης, της κατάθλιψης, του άγχους, τραυματικών συμπτωμάτων κ.α. Τα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης τεστ επαγγελματικής και νευροψυχολογικής αξιολόγησης.

Εργαστήριο Γραφικών Υπολογιστών και Επεξεργασίας Εικόνας

Το Εργαστήριο Γραφικών Υπολογιστών και Επεξεργασίας Εικόνας δημιουργήθηκε το 2006. Αποστολή του είναι να προάγει προηγμένες επιστημονικές γνώσεις στους ευρύτερους τομείς των γραφικών υπολογιστή και της επεξεργασίας εικόνας, και στους ειδικότερους τομείς της δυσδιάστατης και τρισδιάστατης εξαγωγής χαρακτηριστικών, τρισδιάστατης αναδόμησης προσώπου (και συναφών εφαρμογών) και επεξεργασίας εικόνας σε κινητή συσκευή. Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και να αναδείξει νέα μαθήματα, συνεισφέροντας έτσι στην επιστήμη και κοινωνία της Κύπρου και του εξωτερικού. Έχει συνάψει συνεργασίες με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ιδρύματα, εντός και εκτός της χώρας. Ένα ερευνητικό ενδιαφέρον ιδιαίτερης σημασίας είναι η ανάπτυξη οπτικοακουστικών προϊόντων για τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση, που θα τρέχουν αποκλειστικά σε τηλέφωνα τύπου smart, και θα συνεπάγονται βιομηχανικά προϊόντα, πατέντες και διεθνή αναγνώριση.

Εργαστήριο Κίνησης

Το Εργαστήριο Κίνησης δημιουργήθηκε το 2008 με την έναρξη του προγράμματος Φυσικοθεραπείας, και αποτελεί τον κορμό της εκπαίδευσης των φοιτητών Φυσικοθεραπείας. Στο Εργαστήριο Κίνησης παραδίδεται μεγάλος αριθμός μαθημάτων όπως Κινησιολογία, Κινησιοθεραπεία, Εμβιομηχανική, Φυσιοθεραπευτική Αξιολόγηση, Αποκατάσταση Νευρολογικών Προβλημάτων κ.α. Στόχος του Εργαστηρίου είναι η κατανόηση της ανθρώπινης κίνησης, ο διαχωρισμός του φυσιολογικού από το παθολογικό πρότυπο, η επιλογή και εφαρμογή της άσκησης στην αποκατάσταση, και η αξιολόγηση της δύναμης, ισορροπίας, ελαστικότητας και κινητικής τροχιάς. Ο φοιτητές Φυσικοθεραπείας πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν την ανθρώπινη στάση και βάδιση, την ισορροπία, το μυϊκό έργο κ.α. Η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή θα τους δώσει τη δυνατότητα να οριοθετήσουν την κινητική δυσλειτουργία και να οργανώσουν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μεγάλο φάσμα μηχανημάτων και εργαλείων.

Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Φυσικοθεραπείας

Το Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Φυσικοθεραπείας δημιουργήθηκε το 2010 προκειμένου να εξυπηρετήσει την κατάρτιση των φοιτητών Φυσικοθεραπείας ως προς την καρδιακή και αναπνευστική αποκατάσταση. Το Εργαστήριο διευκολύνει μαθήματα όπως η Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση, η Αναπνευστική Αποκατάσταση, Πρώτες Βοήθειες κ.α. Η καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση είναι τεράστιο κεφάλαιο της φυσικοθεραπευτικής κατάρτισης, εφόσον αποτελεί μέρος κάθε δράσης αποκατάστασης. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες συσκευές ελέγχου της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας του ατόμου.

Εργαστήριο Διαδικτύου και Πολυμέσων (IMLab)

Ο βασικός στόχος του Εργαστηρίου Διαδικτύου και Πολυμέσων είναι να παρέχει μοναδική, εξατομικευμένη ανάπτυξη ιστοτόπων μέσω λεπτομερών διαδικασιών μέτρησης και διαχείρισης. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Εργαστηρίου είναι τα νέα, δυναμικά μυαλά με τις δημιουργικές ιδέες, που συναποτελούν μια ισχυρή ομάδα πολλαπλών δεξιοτήτων από διαφορετικούς κλάδους, τις οποίες συνδυάζουν με τρόπο που να διαμορφώνουν συνεκτικές και ολοκληρωμένες λύσεις μάρκετινγκ και διαχείρισης διαδικτύου. Ο τρόπος με τον οποίο το Εργαστήριο προσαρμόζει τις λύσεις που προτείνει ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες ενός οργανισμού, εκτιμάται ιδιαίτερα από τους πελάτες. Οι υπηρεσίες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν, ανάμεσα σ’ άλλα, σχεδιασμό ιστοτόπων, τεχνικές ανάπτυξης και μάρκετινγκ, προγραμματισμό, ανάπτυξη λογισμικών και βάσεων δεδομένων, καθώς και ανάπτυξη CDPresentations και eBusiness Cards. Η εμπειρογνωμοσύνη και ο επαγγελματισμός του Εργαστηρίου έχουν οδηγήσει σε μακροχρόνιους και πρόσφορους συνεταιρισμούς με εξέχουσες εταιρίες ανά το παγκόσμιο, που αναμένουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας είναι σχεδιασμένο και άρτια εξοπλισμένο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις κύριες μορφές εμπειρικής έρευνας, ενώ διαθέτει εξοπλισμό αιχμής. Μερικές από τις συσκευές του εργαστηρίου είναι οι εξής: 

 • Συσκευή ανίχνευσης βλέμματος (Eye-tracker) με λογισμικό PCEyeTracker.
 • Aνιχνευτής γαλβανικής απόκρισης του δέρματος.
 • Ψηφιακός παλμογράφος με λογισμικό LoggerProDataAcquisitionSoftware.
 • Λογισμικό για την εκμάθηση πειραματικών εφαρμογών από τη Γνωστική Ψυχολογία.
 • Μια τηλεόραση με 1 βίντεο, 2 κάμερες, 1 LCD προβολέα, 1 ψηφιακό mixer ήχου, 1 video-server με 2 οθόνες, 3 ψηφιακές συσκευές εγγραφής, και τουλάχιστον 3 μικρόφωνα.
 • Τρεις φορητούς υπολογιστές με διαδραστική οθόνη που επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή των δεδομένων κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων Computer Assisted Telephone.
 • Στο Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας υπάρχει επίσης Λογισμικό πειραματικού σχεδιασμού και συλλογής δεδομένων E-Prime.
 • Τρεις προσωπικοί υπολογιστές, συνδεδεμένοι με τις υπόλοιπες μονάδες πληροφορικής στην πανεπιστημιούπολη, και εξοπλισμένοι με πακέτα λογισμικού αυτοματοποίησης γραφείου (επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, πακέτα παρουσίασης).

Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας

Το Εργαστήριο Γενικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας αποτελείται από δύο ηχομονωμένα δωμάτια τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με έναν καθρέφτη διπλής κατεύθυνσης. Το ένα δωμάτιο χρησιμοποιείται ως χώρος παρατήρησης και δοκιμής (Τμήμα Α), ενώ το δεύτερο ως χώρος θεραπείας (Τμήμα Β). Τα άτομα στο χώρο παρατήρησης και δοκιμής (τμήμα Α), μπορούν να παρακολουθούν τι εκτυλίσσεται στον χώρο θεραπείας (Τμήμα Β) μέσα από τον καθρέφτη διπλής κατεύθυνσης. Ο χώρος παρατήρησης/δοκιμής (τμήμα Α) είναι εξοπλισμένος με 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό και λογισμικό χρήσιμο στην κλινική παρακολούθηση και προβολή των καταγεγραμμένων βίντεο από τις κλινικές συνεδρίες. O χώρος θεραπείας (Τμήμα Β) διαθέτει οπτικοακουστικές συσκευές για την καταγραφή θεραπευτικών συνεδριών. Επιπλέον, το εργαστήριο χρησιμοποιείται για ψυχολογική αξιολόγηση. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτει ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση των γνωστικών και συναισθηματικών λειτουργιών, καθώς και παραμέτρων προσωπικότητας και κοινωνικοποίησης.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα