Κέντρο Καινοτομίας Microsoft

Η Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρο για την εγκαθίδρυση του μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο. Η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Microsoft (MIC) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έχει τεράστια οφέλη για τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής, τους ερευνητές, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

Τα Κέντρα Καινοτομίας Microsoft χαρακτηρίζονται απο εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας με στόχο τη συνεργασία στους τομείς της πρωτοποριακής έρευνας, τεχνολογίας ή των λογισμικών λύσεων, με τη συμμετοχή κυβερνητικών, ακαδημαϊκών και βιομηχανικών παραγόντων. Αυτή τη στιγμή, πάνω από 100 Κέντρα Καινοτομίας Microsoft λειτουργούν ανά τον κόσμο. Καθώς η γνώση και η καινοτομία γίνονται βασικοί καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης, τα Κέντρα Καινοτομίας Microsoft μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο για την προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη λογισμικών για βιώσιμες τοπικές οικονομίες μέσα από την παραγωγή νέων, δυναμικών προτάσεων και την κατάρτιση, εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Η Microsoft και οι στρατηγικοί της εταίροι σε κάθε κοινότητα εργάζονται από κοινού στα Κέντρα Καινοτομίας, τα οποία είναι ανοιχτά σε φοιτητές, επαγγελματίες παραγωγούς λογισμικού, επαγγελματίες της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, επιχειρηματίες, νέες επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς ερευνητές. Τα Κέντρα Τεχνολογίας της Microsoft παρέχουν περιεχόμενο και υπηρεσίες, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να επιταχύνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και να ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες λογισμικού μέσα από δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση, βιομηχανικούς συνεταιρισμούς και καινοτομία.

Εικονική Περιήγηση

Open in new tab

 

Εκδηλώσεις

 

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα