Εγκαταστάσεις Ιατρικής Σχολής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει προηγμένα εργαστήρια, τόσο υγρά εργαστήρια όσο και εργαστήρια προσομοίωσης, για τα μαθήματα Ιατρικής Βιοχημείας, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Μικροβιολογίας, Ιστολογίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας και Ανατομίας, καθώς και αμφιθεατρικές αίθουσες διαλέξεων. Τα εργαστήριά μας είναι κατά πάσα πιθανότητα τα καλύτερα και ασφαλέστερα στην Κύπρο. Οι μικρές ομάδες φοιτητών διασφαλίζουν την αμεσότητα και την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και εκμάθηση όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών. Κάθε αίθουσα διαθέτει συστήματα εγγραφής εικόνας (βίντεο) και τηλεπικοινωνίας.

Εργαστήρια Ιατρικής Βιοχημείας, Κυτταρικής Και Μοριακής Βιολογίας

Πρόκειται για σύγχρονα εργαστήρια νέας γενιάς, τεχνολογικά προηγμένα, ευθυγραμμισμένα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας και λειτουργίας. Διαθέτουν ατομικά επιστημονικά συρτάρια και ερμάρια για τις ανάγκες κάθε φοιτητή, καθώς και προδιαγραφές για λειτουργικότητα πολλαπλής διανομής (multicast). Ο επιστημονικός εξοπλισμός είναι εκσυγχρονισμένος και τεχνολογικά προηγμένος, και σε ποσότητες που επαρκούν για όλους τους φοιτητές. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο φάσμα μηχανημάτων για εκτέλεση κυτταρογενετικών τεχνικών, αναλύσεων και εξεζητημένων μελετών DNA και πρωτεϊνών, όπως: συσκευή υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης, αέρια χρωματογραφία/φασματομετρία μάζας και εξοπλισμός υπέρυθρης φασματοσκοπίας, φασματοφωτομετρητές, φυγοκεντρικές μηχανές, κλίβανοι κενού, μικροσκόπια, ζυγαριές ακριβείας, αυτόματα σιφώνια για κάθε φοιτητή, πεχάμετρα (pHmeters), εξατμιστές υπό μειωμένη πίεση, απιονιστές νερού, θάλαμοι κενού, ψυγεία, παγομηχανή και μονάδα αποθήκευσης ξηρού πάγου και άλλα (Hydrogengenerator, PCR machines, realtime PCR machine, Chemi-Dotmachine for DNA/RNA/proteinanalysis, cell/tissuecultureincubator, centrifuges, High speedrefrigeratedcentrifugemachines, waterpaths, hoods, Western Plottingapparatus, automaticbiochemicalanalysesmachine (COBAS 3000)). Όλες οι συσκευές είναι φιλικές προς το περιβάλλον και πληρούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τη συλλογή και διάθεση επικίνδυνων/τοξικών χημικών. Οι εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους φοιτητές για σπουδές υψηλού επιπέδου σε όλους τους κλάδους που περιλαμβάνουν μαθήματα Ιατρικής Βιοχημείας, Χημείας, Βιολογίας, Μικροβιολογίας και Ανθρώπινης Γενετικής.

Αίθουσες Διαλέξεων

Η Σχολή διαθέτει αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, με διπλούς προβολείς υψηλής ευκρίνειας και δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας ανάμεσα σε όλες τις αίθουσες εντός των εγκαταστάσεών της. Υπάρχει δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής σύνδεσης των αιθουσών (ηχητικά και οπτικά) με τα εργαστήρια μικροσκοπίας και συγκεκριμένα με τα μικροσκόπια, προκειμένου να γίνεται εξάσκηση απ’ οποιοδήποτε σημείο εντός της Σχολής. Κάθε αίθουσα είναι εξοπλισμένη με κάμερα 360 μοιρών, με στενή εστίαση ακριβείας και την ικανότητα να καταγράφει τη διδασκαλία, σε περίπτωση που εκφραστεί ενδιαφέρον από φοιτητές για επανάληψη προηγούμενων παραδόσεων ή ανάγκη για ενδοεπικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές διαλέξεις.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Από ένα ίδρυμα αυτού του επιπέδου δεν θα μπορούσε να λείπει μια αίθουσα/ εργαστήριο πληροφορικής προηγμένης τεχνολογίας, με πρόνοια για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά φοιτητή. Η αίθουσα αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διδασκαλίας, παρέχοντας εξοπλισμό προβολής και δυνατότητα τηλεπικοινωνίας σε όλη την έκταση της Σχολής. Όλα τα λογισμικά προγράμματα είναι υψηλής ποιότητας, για εικονική προβολή για μαθήματα όπως Ιστολογία, Φυσιολογία και Ανατομία.

Αίθουσα Διασκέψεων

Η αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη για ηλεκτρονική διάσκεψη με ολόκληρο τον πλανήτη. Οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας και τα συστήματα τηλεπικοινωνίας μπορούν να υπερβούν τον σκόπελο της απόστασης, καθιστώντας τη διαδικτυακή συζήτηση (online) μια απλή διαδικασία εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.

Αίθουσες Προσομοίωσης

Οι αίθουσες προσομοίωσης είναι αμφιθεατρικές αίθουσες για εικονική παρακολούθηση και σενάρια διδασκαλίας με ρομποτικά μοντέλα και παραμέτρους βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα. Υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν σενάρια και περιπτώσεις φυσιολογικών και παθολογικών καρδιακών, αναπνευστικών, μετεγχειρητικών, γαστρεντερικών, νευρολογικών και άλλων καταστάσεων, με ταυτόχρονη παρατήρηση και παρακολούθηση της προοδευτικής εξέλιξης των ασθενειών μέσω όλων των απαραίτητων μηχανημάτων, και με διαρκή παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων. Υπάρχουν δύο αίθουσες προσομοίωσης για ενήλικες και μία για εφήβους και βρέφη (Simbaby), ως μέρη μιας ανεξάρτητης αμφιθεατρικής αίθουσας. Τα ιατρικά σενάρια προσομοιώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθημάτων, ακόμη. Τα ρομποτικά μοντέλα προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για άψογη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών. Μπορούν να μιμηθούν στην εντέλεια σημεία για εξέταση και διάγνωση από τους φοιτητές, κι όλα αυτά πριν την ένταξη των φοιτητών σε κλινικό περιβάλλον (νοσοκομείο) και την επαφή τους με ασθενείς. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει επίσης ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προσομοιώνει νοσοκομειακή πτέρυγα διεθνών προτύπων, πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα και προσομοιωτές για κάθε είδος ασθένειας και επείγοντος περιστατικού. Υπάρχουν διάφορες προσομοιώσεις και σενάρια, όπως η ανάγκη τοποθέτησης αναπνευστήρα, ρινογαστρικό σωλήνα και καθετήρες. Τα ιατρικά σενάρια διδάσκονται βάσει προσχεδιασμού και συγκεκριμένων αναγκών εκμάθησης. Οι εγκαταστάσεις της Σχολής συμπληρώνονται από τρεις αίθουσες εξωτερικού ιατρείου για εκπαίδευση φοιτητών με ασθενείς (πραγματικούς ή/και εκπαιδευμένους ηθοποιούς).

Εργαστήριο Ιστολογίας & Μικροσκοπίας

Η Σχολή διαθέτει εργαστήριο Ιστολογίας με σκοτεινό θάλαμο για μικροσκοπία φθορισμού, με εκπαιδευτικά μικροσκόπια προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας (ένα ανά δύο φοιτητές). Διαθέτει επίσης πολυκέφαλο οπτικό μικροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας και μικροσκόπιο-μεταλλάκτη. Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης/ προβολής ζωντανής μικροσκοπίας εντός του εργαστηρίου ιστολογίας, σε υψηλή ευκρίνεια, καθώς και σε κάθε άλλο μέρος εντός της Σχολής ή ακόμη και εκτός. Το εργαστήριο διαθέτει συστήματα επικοινωνίας όπως και όλες οι άλλες αίθουσες, και κάμερα 360° για εγγραφή εικόνων (βίντεο).

Πολυθεματικά Εργαστήρια

Επιπρόσθετα, υπάρχουν δύο πολυθεματικά εργαστήρια για μαθήματα όπως η Εμβρυολογία ή οι Πρώτες Βοήθειες, που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για οποιανδήποτε άλλη άμεση ανάγκη επέκτασης συγκεκριμένης αίθουσας μαθημάτων όπως η Φυσιολογία, η Ανατομία ή άλλα. Υπάρχουν άφθονα εργαλεία για εκπαίδευση κλινικών δεξιοτήτων (task trainer simulators) και προπλάσματα, τα οποία ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη του διδακτικού προσωπικού και της εκπαίδευσης των φοιτητών.

Νοσοκομειακή Πτέρυγα

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει επίσης ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προσομοιώνει νοσοκομειακή πτέρυγα διεθνών προτύπων, πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα και προσομοιωτές για κάθε είδος ασθένειας και επείγοντος περιστατικού. Υπάρχουν διάφορες προσομοιώσεις και σενάρια, όπως η ανάγκη τοποθέτησης αναπνευστήρα, παρεντερικής σίτισης και ακρωτηριασμών. Οι σπουδαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις τραχειοτομής, κρούσματα καρκίνου και παρακολούθηση βρέφους. Τα ιατρικά σενάρια διδάσκονται βάσει προσχεδιασμού και συγκεκριμένων αναγκών εκμάθησης.

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οδοντιατρικά Υλικά (Dirty Lab)

Το εργαστήριο Οδοντιατρικών Υλικών είναι ένας ειδικός χώρος στον οποίο οι φοιτητές δημιουργούν οδοντικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για εξάσκηση (dental phantoms) όπως επίσης και οδοντικά μοντέλα από ακρυλικό, γύψο ή αλγινικό οξύ. Το εργαστήριο βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από την προετοιμασία αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις. Το εργαστήριο είναι διαχωρισμένο σε τέσσερα τμήματα: πάγκους βαρέων μηχανημάτων, σταθμούς/ επιφάνειες εργασίας για φοιτητές, οδοντιατρική καρέκλα και χώρος διδασκαλίας. Το εργαστήριο συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες και πρότυπα για την γενική ασφάλεια των φοιτητών καθώς και για περίπτωση εκκένωσης. Έχει μεγάλο χώρο για κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής των βαρέων μηχανημάτων, τους σταθμούς εργασίας των φοιτητών (που βρίσκονται στη μέση του χώρου) και την οδοντιατρική καρέκλα.

Οδοντιατρική Προ-Κλινική Εκπαίδευση

Η οδοντιατρική προ-κλινική είναι ένας ειδικός χώρος ανάπτυξης δεξιοτήτων, επιδεξιότητας και προ-κλινικής εκπαίδευσης στον οποίο οι φοιτητές χρησιμοποιούν εξειδικευμένα οδοντιατρικά μηχανήματα και υλικά υπό την εποπτεία των καθηγητών τους. Οι φοιτητές θα εξασκούνται ατομικά στην χρήση οδοντικών συσκευών για εξάσκηση (dental phantoms) και στην χρήση μεταλλικών, ακρυλικών, γύψινων ή αλγινικών υλικών/ μοντέλων. Κάθε σταθμός εργασίας είναι εξοπλισμένος με μια αρθρωτή μονάδα ελέγχου με τρία μοτέρ (trimodular control unit), συμπιεσμένο αέρα και σημεία παροχής ενέργειας.

Οδοντιατρική Προσομοίωση

Το εργαστήριο επιτρέπει στους φοιτητές να προσομοιώσουν ένα ασθενή σε θέση θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς όσον αφορά τον χώρο εργασίας, τη τοποθέτησή τους και τον υποστηρικτικό μηχανισμό. Η χρήση των οδοντικών συσκευών για εξάσκηση (dental phantoms) υπό επιτήρηση επιτρέπει την προσομοίωση και εκμάθηση ειδικών διαδικασιών και τεχνικών για διάγνωση και θεραπεία.

Οδοντιατρική Κλινική

Η Οδοντιατρική Κλινική περιλαμβάνει την Υποδοχή και αίθουσα αναμονής, Αίθουσα αποκατάστασης ασθενών, αποδυτήρια και χώρο ανάπαυσης για φοιτητές και προσωπικό, εξωτερικό κοινό χώρο με ντουλάπια, σταθμό επόπτη, τμήμα διαλογής και τμήματα περίθαλψης ασθενών, ανοικτές και ιδιωτικές μονάδες, εργαστήριο υποστήριξης, χώρο διαχείρισης και διανομής προμηθειών, χώρο Αποστείρωσης, Ραδιολογία, Πανοραμικό ακτινογραφικό, Παραδοσιακό ακτινογραφικό, αίθουσα βαρέων μηχανημάτων και αίθουσα απορριμμάτων.

Αίθουσες Διδασκαλίας

Η Σχολή διαθέτει αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας με προβολείς υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των δωματίων στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι συνδεδεμένες ηλεκτρονικά (τόσο οπτικά όσο και ακουστικά) με τα εργαστήρια μικροσκοπίας και συγκεκριμένα με τα μικροσκόπια, και με τις αίθουσες προσομοίωσης για εκπαίδευση από οποιοδήποτε σημείο εντός της σχολής. Κάθε αίθουσα είναι εξοπλισμένη με κάμερα 360 μοιρών με εξαιρετική στενή εστίαση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται για ενδοεπικοινωνία μεταξύ διαλέξεων και, δεδομένης της ικανότητάς της να μαγνητοσκοπεί τα μαθήματα, για ανασκόπηση των διαλέξεων από τους φοιτητές.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα