Εκπαιδευτικές Εκθέσεις στην Ελλάδα «Σπουδές στην Κύπρο 2019»

Το  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στις Εκπαιδευτικές Εκθέσεις Σπουδές Στην Κύπρο 2019, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Ημερομηνία

Πόλη

Χώρος Διεξαγωγής

Ώρα

15 Ιουλίου 2019

Ιωάννινα

Ξενοδοχείο Grand Serai

17:00 – 21:00 μ.μ.

17 Ιουλίου 2019

Βέροια

Ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον

17:00 – 21:00 μ.μ.

 

Οι Εκθέσεις διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και τα πανεπιστήμια της Κύπρου.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια παγκοσμίως των Times Higher Education Ιmpact Ranking.

Έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS StarsTM) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης, της Απασχολησιμότητας και της Στήριξης των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων υποψήφιοι  μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών, τη δυνατότητα μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών στο Πανεπιστήμιο, τα δίδακτρα, τη φοιτητική ζωή στην Κύπρο, τη στέγαση, τη διαδικασία εισαγωγής, το πρόγραμμα Erasmus, τις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου και τα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΉΣΕΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (Έναρξη Σπουδών 30 Σεπτεμβρίου 2019).

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: info@euc.ac.cy

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.highereducation.ac.cy

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info