Νεύρο-Μυοσκελετικές Δυσλειτουργίες Σπονδυλικής Στήλης και Κάτω Άκρων. Σύγχρονες Απόψεις Ερευνητική Τεκμηρίωση

Νεύρο-Μυοσκελετικές Δυσλειτουργίες Σπονδυλικής Στήλης και Κάτω Άκρων Σύγχρονες Απόψεις Ερευνητική Τεκμηρίωση

  • Ημερομηνία: Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019
  • Ώρα: 9:00 - 14:15
  • Χώρος: Αίθουσα 012, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Γλώσσα: Ελληνική
  • Διοργανωτές: Σχολή Θετικών Επιστημών Ευρωπαϊκού
  • Πανεπιστημίου Κύπρου Είσοδος: Ελεύθερη

Related Documents

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info