1ο Ετήσιο Συνέδριο «Nicosia Risk Forum 2018» στο Πανεπιστήμιο μας

Στην αιχμή των εξελίξεων το Κέντρο Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences – Κέντρο για τον Κίνδυνο και τις Επιστήμες των Αποφάσεων) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το 1ο Ετήσιο Συνέδριο «Φόρουμ Διαχείρισης Κινδύνου Λευκωσίας - Nicosia Risk Forum 2018». Το συνέδριο φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ενημέρωση, να ενισχύσει την εμπειρία των συνέδρων και να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τον ζωτικό τομέα της πρόβλεψης και της διαχείρισης του κινδύνου.  

Η διαχείριση κινδύνου είναι ένας γρήγορα αναπτυσσόμενος κλάδος. Είναι ο κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής κάθε Οργανισμού αφού πρόκειται για μία διεργασία που αναπτύσσεται στο διηνεκές. Το συνέδριο απευθύνεται σε οντότητες και Εταιρείες που δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη. Οι σύνεδροι ανήκουν στην κατηγορία αυτών που φροντίζουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της διασφάλισης της βιωσιμότητας της επιχείρησής ή του Οργανισμού τους. Το Κέντρο Αριστείας CERIDES φιλοδοξεί ότι μέσα από το συνέδριο θα καλλιεργήσει μια νέα κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην αγγλική γλώσσα. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης με θέμα: “Current Developments of the National Security Policy - Τρέχουσες Εξελίξεις στην Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας”. Τις εργασίες του Φόρουμ θα ανοίξει η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος κ. Κλέλια Βασιλείου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Φόρουμ θα υπάρχουν πάνελ και συνεδρίες με ακαδημαϊκούς, διπλωμάτες και τεχνοκράτες.

Το Ετήσιο Φόρουμ του Κέντρου Αριστείας CERIDES φιλοδοξεί επίσης:

α) να προσφέρει βήμα σε όλους όσοι ασχολούνται στην Κύπρο με τον τομέα της ασφάλειας

β) να αποτελέσει το Φόρουμ ένα  πεδίο υψηλού επιπέδου διεθνούς ακαδημαϊκής επικοινωνίας/αλληλεπίδρασης, και

γ) να προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης στους συνέδρους.

Για περισσότερα στοιχεία λειτουργεί ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ειδικά για το γεγονός: http://cerides.euc.ac.cy/1stsafsec/

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info