Ενημέρωση για Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ενημέρωση για τα Εξ Αποστάσεως προγράμματα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης για τα προγράμματα που προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ως ακολούθως:

  • Θεσσαλονίκη: Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017, Ξενοδοχείο “Δάιος” (Λεωφ. Νίκης 59, Θεσσαλονίκη), 6:30 μ.μ.
  • Αθήνα: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017, Ξενοδοχείο “NJV Athens Plaza “ (Βασιλέως Γεωργίου Α’ 2, Πλατεία Συντάγματος), 6:30 μ.μ.

 

 Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα γίνει  αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στο μοντέλο διδασκαλίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στα κριτήρια εισδοχής, τη στήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Ανήκει στο μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities, o οποίος περιλαμβάνει 70 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 25 χώρες με σύνολο 1,000,000 φοιτητές.

 Είναι το μοναδικό Ίδρυμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί  από τον  κορυφαίο ανεξάρτητο  διεθνή οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS Top Universities (QS Stars™).  Ο δείκτης αξιολόγησης  της QS Top Universities (QS Stars™) βάζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με τα καλύτερα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου με τον υψηλότερο δείκτη 5 αστέρων  στους τομείς της Διδασκαλίας,  των Εγκαταστάσεων/ Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίηση και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Έναρξη Μαθημάτων 8 Φεβρουαρίου 2017

Πληροφορίες: Tηλ: 00357-22713000, email: admit@euc.ac.cy

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info