Ανάγκες και Προοπτικές στην Πολυπολιτισμική Αγορά Εργασίας

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LAMOSEU-European Labor Mobility Support την Τετάρτη 28/11/2018 στο Europa Plaza Hotel από τη Eurosucces Consulting. Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και στόχο είχε να παρουσιάσει την κινητικότητα εργαζομένων, θέμα το οποίο πραγματεύεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σε σύμβουλοuς επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στην ημερίδα συμμετείχαν μεταξύ άλλων το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) δια βίου Μάθησης, το Eures, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο & ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων και το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η διευθύντρια του Κέντρου Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κα Ελένη Μαρκαντώνη,  παρουσίασε το θέμα: “Ανάγκες και Προοπτικές στην Πολυπολιτισμική Αγορά Εργασίας”. Η Κα. Μαρκαντώνη παρουσίασε τις δράσεις, εργαλεία και υπηρεσίες του Κέντρου Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και επικεντρώθηκε στις μελλοντικές εξελίξεις και παράγοντες που θα επηρεάσουν τα επαγγέλματα, τις εργασιακές μεθοδολογίες αλλά και τους τομείς εργασίας. Η Τεχνίτη Νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση, η ρομποτική αλλά και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας αναμένετε να επιφέρουν ανεπάλληλες αλλαγές τόσο στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, ως επίσης και στους τρόπους που θα διατελείτε η εργασία.

Έρευνες αποδεικνύουν πως στην επόμενη δεκαετία θα χαθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας αλλά επίσης θα δημιουργηθούν νέα και πολλαπλά επαγγέλματα τα οποία δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή. Ως εκ τούτου η συνεχής εκπαίδευση, η τεχνολογική κατάρτιση και η διάθεση για αναπροσαρμογή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο «πολυπολιτισμικός εργαζόμενος». 

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info