Διήμερο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου μας

Ως επίσημα αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΕΛ), η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πρωτοστατεί στον τομέα αυτό, συμμετέχοντας ενεργά στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων, με στόχο τη δημιουργία μίας νέας γενιάς ειδικών στην Ευρώπη. Το διετές αυτό πρόγραμμα, που διοργανώνεται από την EUCICκαι την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (ESCMID), συνδυάζει διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα σε επιλεγμένα κέντρα στην Ευρώπη. 

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε το δεύτερο τοπικό εκπαιδευτικό σεμινάριο του Προγράμματος αυτού, υπό το συντονισμό του Δρ. Κωνσταντίνου Τσιούτη,ο οποίος είναι και μέλος της Εκπαιδευτικής Ομάδας της ΕΕΕΛπου κατάρτισαν το Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον καθηγητή Γιώργο Πετρίκκο.

Το διήμερο αυτό σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τίτλο “SurveillanceandMetacompetence”, ήταν το πρώτο σεμινάριο που ανέλυσε τον όρο της Metacompetence, και σχεδιάστηκε για να παρέχει εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες στις βασικές αρχές της επιτήρησης των λοιμώξεων και για να δώσει μία Ευρωπαϊκή οπτική στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων. Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονταν από Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ και Βέλγιο, και συμμετείχαν ενεργά σε διαδραστικές διαλέξεις και πρακτικά σεμινάρια, με συζητήσεις περιστατικών, καθώς και ομαδικές εργασίας. Το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κύπρο θα λάβει χώρα τον Ιούνιο 2019.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρουείναι δεσμευμένη να παρέχει εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες στον τομέα της Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων, με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το προαναφερθέν. Επιπλέον, με στόχο την περαιτέρω κατάρτιση επαγγελματιών υγείας και την ενίσχυση μίας νέας γενιάς ειδικών για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, το ΕΠΚ πρόσφατα ξεκίνησε έναΜεταπτυχιακό Πρόγραμμασπουδών με τίτλο InfectiousDiseasesPreventionandControl”.

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info