Τεράστια επιτυχία του διαγωνισμού επιχειρηματικότητας

Κορύφωση του εντατικού εργαστηρίου ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών (Boot-CampΕπιχειρηματικότητας) ήταν ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Σάββατο, 16 Ιουνίου με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος SHADOWSστο MicrosoftInnovationCenterτου Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Στους νικητές διατέθηκαν δώρα συνολικής αξίας πάνω από  €2000.  Οι νικητές ήταν: 1οΒραβείο: Νεφέλη Τσιούτη, Απόφοιτος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών , 2οΒραβείο: Ιωάννα Βασιλείου, Φοιτήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3οΒραβείο: Αλέξανδρος Παπαθεοδούλου, Φοιτητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Επιστημών και Βραβείο «Καλύτερη Καινοτόμα Ιδέα»:Νεφέλη Τσιούτη, Απόφοιτος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Το εργαστήρι και ο διαγωνισμός οργανώθηκε από το  Κέντρο Επιχειρηματικότητας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων EUC PEAK- PerformanceEnterpriseAcceleratorandKnowledgeInnovationCenter. 

Το εβδομαδιαίο εργαστήρι (11-15 Ιουνίου) απευθυνόταν σε φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημιουργικών Τεχνών (CreativeArts) και σε νέους επιχειρηματίες.

Μέσω του προγράμματος αποκτήθηκαν γνώσεις για δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Το πρόγραμμα διεύθυναν επαγγελματίες/μέντορες από διάφορους τομείς της Οικονομίας ενώ το εκπαιδευτικό υλικό προερχόταν από τη διεθνή εμπειρία οκτώ προηγμένων επιχειρηματικά χωρών. Όσοι συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν και να λάβουν σημαντική συμβουλευτική καθοδήγηση στη σύνταξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου από ένα δίκτυο μεντόρων, αποτελούμενο από επιτυχημένους επιχειρηματίες, έμπειρους καθηγητές, στελέχη με εμπειρία στην Αγορά και ερευνητές με σχετική κατάρτιση. Παράλληλα, τους δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις τους και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν από έμπειρους αξιολογητές από το κυπριακό οικοσύστημα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του ερευνητικού του έργου πρόσφερε και ειδικό πρόγραμμα σε περισσότερους από 25 εκπαιδευτές στον κλάδο της πολιτιστικής και δημιουργικής τέχνης για να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Η κατάρτιση αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του προγράμματος, του έργου SHADOWS, το οποίο υπάγεται στο ERAMSUS+ και έχει θέσει ως κύριο στόχο του να επιμορφώσει και να παρέχει τις γνώσεις στη δημιουργία επιχειρήσεων στα ειδικά πεδία της δημιουργικής τέχνης αλλά και του πολιτισμού.  Επικεφαλής ήταν η Δρ. Σιμόνα Μιχάι Γιαννάκη,  αν. Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθύντρια του EUCPEAK- PerformanceEnterpriseAcceleratorandKnowledgeInnovationCenter. 

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info