2ου Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας στον τομέα της Υγείας του Εργατικού Δυναμικού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  με χαρά ανακοινώνει τη φιλοξενία του 2ου Διεθνούς Συνέδριου Εκπαίδευσης και Έρευνας στον τομέα της Υγείας του Εργατικού Δυναμικού που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  την Πέμπτη και την Παρασκευή 9-10 Μαΐου 2019. Το Συνέδριο φιλοξενείται σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Το Διεθνές Δίκτυο για την Εκπαίδευση Εργατικού Δυναμικού για την Υγεία διοργανώνει το Συνέδριό του μία φορά το χρόνο και αποτελεί τον βασικό τόπο συνάντησης για εκπαιδευτικούς, ερευνητές και διαμορφωτές πολιτικής στον τομέα της υγείας.

Το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας αντιμετωπίζει μια σειρά σύνθετων προκλήσεων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βασική πρόκληση είναι ο αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων στον τομέα της κινητής υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι απαιτούν περισσότερα από την εγχώρια εκπαίδευση και τον προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας. Σε εθνική κλίμακα, ερευνητικά προγράμματα έχουν επισημάνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να προσαρμοστούν στις δεξιότητες που απαιτούνται για να διατηρηθεί το εργατικό δυναμικό υγείας συμβατό με τα σχέδια πολιτικής. Επομένως, σε τοπικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογήσουν τα προγράμματα σπουδών τους, τις προσεγγίσεις που ακολουθούν στη διδασκαλία και τις μεθόδους αξιολόγησης που εφαρμόζουν. Η εκπαιδευτική κοινότητα στον τομέα της υγείας προσπαθεί ήδη να αντιμετωπίσει μερικές από αυτές τις προκλήσεις, για παράδειγμα, προχωρώντας προς τη διεπιστημονική διδασκαλία, προγράμματα κατάρτισης με βάση την ικανότητα και συλλογιστικές τεχνικές εκπαίδευσης, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα.

Η Ιατρική Εκπαίδευση έχει πρωταρχική σημασία για την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και αυτό το συνέδριο σηματοδοτεί τη συμμαχία μεταξύ ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού φορέα και της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info