5 αστέρια αριστείας για το Πανεπιστήμιό μας από το EFQM

Ακόμα μια σημαντική διεθνή αναγνώριση έλαβε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό και διοικητικό του επίπεδο. Την διεθνή αυτή αναγνώριση έλαβε αυτή τη φορά πάλι μετά από αξιολόγηση που έγινε από το EFQM, έναν από τους πιο έγκριτους μη κερδοσκοπικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αξιολογήθηκε με 5 αστέρια στο Μοντέλο Αριστείας του EFQM, λαμβάνοντας περισσότερες από 500 μονάδες σε θέματα ηγεσίας, στρατηγικού σχεδιασμού, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εσωτερικών ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών, συνεργασιών,  και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

Η διεθνής διάκριση 5 αστέρων από το EFQM αποδεικνύει τα υψηλά επίπεδα ποιότητας ακαδημαϊκής και διοικητικής οργάνωσης που έχει αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός o οποίος ανήκει στη Laureate, τον μεγαλύτερο οργανισμό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο.

Το EFQM είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο τους. Το EFQM, με περισσότερα από 700 μέλη επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αντλεί και μοιράζεται μαζί τους τις Καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο. Το EFQM είναι ο δημιουργός του Μοντέλου της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model) και του Βραβείου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award). Το EFQM διατηρεί Εθνικό Εταίρο – National Partner Organization (NPO) σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ σημειώνεται ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο τον επίσημο αυτό ρόλο κατέχει η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info