Χορηγία μέχρι και 75% για σπουδές στο Πανεπιστήμιο μας από την Pizza Hut

Συνεργασία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών τους υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Pizza Hut, η μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων στην Κύπρο. Η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του στρατηγικού πυλώνα της Pizza Hut να προσφέρει γνώση και δεξιότητες στους εργαζόμενους της και την ευκαιρία να εξελίξουν την καρίερα τους στον χώρο της εστίασης. Ταυτόχρονα, η συνεργασία Pizza Hut και Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου συνδράμει στην διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων συνδέοντας την μάθηση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Pizza Hut θα επιχορηγεί από 50% μέχρι και 75% των διδάκτρων σε πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, τόσο σε υφιστάμενα μέλη του ανθρωπίνου δυναμικού της, όσο και σε φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στην Pizza Hut εξασφαλίζοντας μια από τις θέσεις εργασίας του οργανισμού.

Σήμερα στην Pizza Hut εργάζονται περισσότερα από 850 άτομα, 78% των οποίων έχουν εξελίξει την καριέρα τους από θέσεις προσωπικού βάσης σε διευθυντικές θέσεις. Με την προσθήκη του προγράμματος επιχορήγησης σπουδών στα υφιστάμενα ωφελήματα των υπαλλήλων της, η Pizza Hut προσβλέπει στη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της προσφέροντας όλα τα εφόδια,  την τεχνογνωσία και την στήριξη που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων τους. Επιπρόσθετα, και τα δυο μέρη της συνεργασίας επιθυμούν να συνδράμουν στην οικονομική και ακαδημαική στήριξη των φοιτητών και στην απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας.

Να προσθέσουμε τέλος ότι θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί επίσης σχέδιο δράσης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς του πανεπιστημίου και της Pizza Hut.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 22888228 ή 95115373 ή να επισκεφθείτε την σελίδα http://www.pizzahut-unischeme.com/

 

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info